Latvijas Futbola federācija (LFF) izsaka līdzjūtību Latvijas telpu futbola izlases galvenajam trenerim Arturam Šketovam un ģimenei, tēvu mūžībā pavadot.

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.