Latvijas futbola treneru apmācības programmas tiek balstītas uz Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Treneru konvenciju, kas tiek papildināta un uzlabota reizi piecos gados. Vienlaikus ar to UEFA veic savu dalībvalstu izvērtējumu darbā ar treneriem, sniedzot savas tālākās rekomendācijas.