Jūnijā Latvijas Futbola federācijas (LFF) Izglītības nodaļa uzsāka mācību kursus C-LFF GK licences iegūšanai. Piecpadsmit ambiciozi cilvēki sākuši apmācības, lai kļūtu par licencētiem vārtsargu treneriem. Mācības ilgs 80 akadēmiskās stundas vairākās sesijās pa divām trim dienām.

Šī kursa saturs sniedz ievadinformāciju par efektīvu, drošu un jautru vārtsargu treniņu izveidi, sniedzot ieskatu vārtsarga tehniskajā, taktiskajā, fiziskajā un psiholoģiskajā sagatavošanā.

Šis kurss ir veidots, lai sagatavotu jauniešu vārtsargu trenerus, kuri strādā ar vārtsargiem līdz 12 gadu vecumam, kā arī tiem, kuri vēlas iegūt padziļinātu izpratni par vārtsargu sagatavošanas pamatprincipiem.

Šī treneru kursa grupa aizvadīja jau pirmās divas mācību sesijas, pēdējā mācibu sesija paredzēta šī gada novembrī.

Nokomplektētajā studentu grupā iekļāvās 15 topošie vārtsargu treneri no Latvijas un tuvajām ārzemēm: Guntars Grablovskis, Daniels Okuņevskis, Georgijs Čižovs, Aleksejs Maslobojevs, Mihails Mazurs, Artūrs Cereņja, Andrejs Adamovics, Oskars Darģis, Sandis Vēzis, Kārlis Pļaviņš, Gitis Jakubaitis, Laura Siņutkina, Jurijs Trofimovs, Artjoms Križanovskis, Igors Labuts.