2021. gada 22. jūnijā
Rīga               

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2021/30

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, R. Grīnbergs, Ē. Pļuta.
Komitejas sekretārs: A. Saļņikovs. 

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām

LFF DK, iepazīstoties ar "Optibet" Virslīgas čempionāta 18. kārtas spēļu protokoliem un delegātu ziņojumiem, vienbalsīgi nolemj diskvalificēt:

  • Luka Gadrani /"Valmiera FC"/ - uz 1 spēli - nepiedalās nākamajā "Optibet" Virslīgas čempionāta spēlē (Disciplinārā reglamenta pielikuma 1 p.12);
  • Aleksejs Grjaznovs /FC "Noah Jurmala"/ - uz 1 spēli - nepiedalās nākamajā "Optibet" Virslīgas čempionāta spēlē (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.12);
  • Asnāte Lindermane /Rīgas Futbola skola/ - uz 2 spēlēm un 70 EUR naudas sods - nepiedalās nākamajās divās Sieviešu futbola līgas spēlēs (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.19.2).

2. Par sodiem

  • "Riga FC" - 140 EUR naudas sods (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.6.2.10).

3. Par FC "Noah Jurmala" iesniegtajiem spēlētāju līgumiem

LFF DK, saņemot š.g. 15. jūnija informāciju no LFF, kā arī iepazīstoties ar š.g. 22. jūnija FC "Noah Jurmala" paskaidrojumiem, konstatē sekojošo:

[1] Atbilstoši LFF reglamenta par spēlētāju statusu un pārejām 4.3.1. punktam starp futbola klubu un futbolistu noslēgtu darba līgumu vai tā grozījumus futbola klubs LFF "COMET" sistēmā reģistrē piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

2020. gada sezonā FC "Noah Jurmala" iesniedza LFF spēlētāju reģistrācijas sistēmā amatieru līgumu ar sekojošiem spēlētājiem - D. Klimaševičs, A. Erkin, Dz. Herman.

2020. gada nogalē LFF tika saņemti minēto spēlētāju iesniegumi, kuros ir norādīts, ka FC "Noah Jurmala" nav nokārtojis saistības, pamatojoties uz noslēgtajiem darba (profesionālajiem) līgumiem ar spēlētājiem.

Izskatot minētos iesniegumus, LFF Spēlētāju statusa un pāreju komiteja konstatēja, ka no spēlētāju puses komitejai iesniegtie darba līgumi noteiktajos termiņos nav reģistrēti LFF "COMET" sistēmā, neskatoties uz to, ka spēlētāja profesionālā (darba) līguma reģistrēšana ir kluba pienākums. Tādējādi informācija par profesionālajiem spēlētāju līgumiem nonāca LFF rīcībā tikai tad, kad paši spēlētāji vērsās LFF un FIFA ar oficiālām sūdzībām par darba algas neizmaksu no FC "Noah Jurmala" puses.

FIFA spēlētāju prasības apmierināja. FC "Noah Jurmala" neiesniedza apelācijas, bet veica samaksu, faktiski atzīstot FIFA lēmumus. Tādējādi klubs atzina, ka ir bijuši noslēgti profesionālu spēlētāju līgumi. Līdz ar to var secināt, ka FC "Noah Jurmala" ir slēpis patieso spēlētāju statusu, par ko LFF Disciplinārajā reglamentā ir paredzēta sankcija - naudas sods;

[2] Papildus tam LFF DK rīcībā ir š.g. 23. februāra bijušā FC "Noah Jurmala" spēlētāja D. Klimaševiča rakstisks apstiprinājums, ka D. Klimaševičs amatieru līgumu ar FC "Noah Jurmala" nebija parakstījis. Līdz ar to LFF ir pamats uzskatīt, ka kluba vadība, iesniedzot patiesībai neatbilstošas ziņas un dokumentus, ir rīkojusies negodprātīgi gan attiecībā pret spēlētāju, gan pret LFF.

Spēlētāju A. Erkin un Dz. Herman amatieru līgumus, kā arī D. Klimaševiča amatiera līgumu, kurus pēc spēlētāja apgalvojuma spēlētājs nebija parakstījis, LFF iesniedza FC "Noah Jurmala" valdes loceklis Žanis Zubovs. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 42. un 49. pantu biedrības valde vada un pārstāv biedrību, un tieši valdes locekļi ir atbildīgi par to, kas notiek biedrībā.

Ar savām darbībām, iesniedzot LFF nepatiesas ziņas par spēlētāju patieso statusu, FC "Noah Jurmala" amatpersona ir izdarījusi smagu pārkāpumu, ir maldinājusi LFF. Minētā lieta ir nodota izskatīšanai arī LFF Godīgas spēles un ētikas komitejai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ievērojot Disciplinārā reglamenta pielikuma 9. un 10. punktā noteikto, LFF DK vienbalsīgi nolemj:

  • Piemērot FC "Noah Jurmala" 1400 EUR naudas sodu par spēlētāju patiesā statusa apzinātu slēpšanu (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p. 6.2.3);
  • Diskvalificēt FC "Noah Jurmala" valdes locekli/sporta direktoru Žani Zubovu par nepatiesā amatieru līguma ar D. Klimaševiču un patiesībai neatbilstošu ziņu iesniegšanu LFF un LFF maldināšanu līdz LFF Godīgas spēles un Ētikas komitejas galīgā lēmuma pieņemšanai (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.10, p.15., Disciplinārā reglamenta p. 1.4. un p. 1.5 f)).