Latvijas Futbola federācija (LFF) informē, ka trešdien, 16. jūnijā, plkst. 15:00 "Elektrum Olimpiskā centra" 4. stāva konferenču zālē notiks LFF starpnieku eksāmens, kas "Covid-19" izplatības rezultātā tika pārcelts no tā sākotnēji plānotā norises laika aprīlī. Eksāmens tiek organizēts saskaņā ar 2020. gada 2. martā pieņemtajiem LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumiem.

Pieteikšanās termiņš dalībai eksāmenā – š.g. 10. jūnijs. Tiem starpnieka licences pretendentiem, kuri bija iesnieguši nepieciešamos dokumentus iepriekš, atkārtoti tas nav jādara.

PAMATPRASĪBAS PRETENDENTIEM

  • Licences pretendents iesniedz starpnieku uzņemšanas komisijai iesniegumu par starpnieka reģistrāciju (brīvā formā), iesniegumam pievienojot aizpildītu starpnieka deklarāciju un CV (visi dokumenti jāsūta uz e-pasta adresi arturs.salnikovs@lff.lv);
  • Komisija izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus, kā arī pretendenta atbilstību noteikumiem un pieņem lēmumu par pretendenta pielaišanu eksāmenam. Nepieciešamības gadījumā pretendents pirms eksāmena tiek uzaicināts uz LFF uz pārrunām;
  • Eksāmena sekmīgas nokārtošanas gadījumā pretendents tiek reģistrēts LFF kā starpnieks.

Atbilstoši LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumiem, pretendentiem ir jāpārzina sekojoši normatīvie akti:

Sīkāku informāciju par eksāmena norisi var saņemt, sazinoties ar LFF Sacensību nodaļas vadītāju Artūru Saļņikovu (28667123).