Ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu Latvijas Futbola federācijai (LFF) atjaunots sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Likums paredz, ka šo statusu var atgūt ne agrāk kā gadu pēc lēmuma par statusa atņemšanu, un attiecīgais VID komisijas izvērtējums ir bijis LFF labvēlīgs.

LFF kā par futbola attīstību Latvijā atbildīgā organizācija ikdienā veic plašu klāstu sabiedriskā labuma darbību futbola kā sporta veida izaugsmes nodrošināšanā un atbalstīšanā. LFF sabiedriskā labuma darbības ir vērstas uz visaptverošām sabiedrības daļām, ieskaitot bērnus, jauniešus un dažādas sociālās grupas, kas ir iesaistītas futbola norisēs.

"Mierizlīguma noslēgšana ar SIA "Arčers" un sabiedriskā labuma organizācijas statusa atjaunošana bija vieni no svarīgākajiem veicamajiem darbiem, lai stiprinātu LFF reputāciju. Esam priecīgi, ka abi šie jautājumi ir tikuši sakārtoti. Īpašu pateicību par profesionālo darbu un aktīvo iesaisti vēlos izteikt LFF ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam, LFF Finanšu nodaļai un LFF Finanšu komitejas priekšsēdētājai Ievai Lagzdiņai. Tāpat vēlos pateikties VID speciālistiem par izveidoto dialogu, kas ļāvis mums vairākas reizes tikties un atrisināt fiksētās nepilnības. Lai arī tiešā ietekme no šī statusa zaudēšanas federācijai nav bijusi vērā ņemama, tas viennozīmīgi bija goda un prestiža jautājums – nepilnības sakārtot un statusu atgūt. Kā organizācija esam spēruši svarīgu attīstības un sakārtošanās soli uz priekšu," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Mums ir būtiski saviem sadarbības partneriem, draugiem un atbalstītājiem nodrošināt pēc iespējas ērtākus un izdevīgākus apstākļus, lai iesaistītos futbola attīstības atbalstīšanā."

Statuss tika zaudēts, atsaucoties uz nepilnībām LFF 2018. gada finanšu pārskatā. Šīs nepilnības LFF atrisināja gan ciešā komunikācijā ar VID, gan sadarbībā ar revidenti Ingrīdu Latimiru, saņemot revidenta atzinumu par pārskatu.

Iepriekšējā finanšu gadā saistībā ar sabiedriskā labuma organizācijas statusa neesamību un pandēmijas ietekmi ziedojumi un dāvinājumi LFF darbībā netika saņemti, bet 2019. gadā to apmērs bija 56 000 EUR. Savukārt ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas pārvirzīti dažādām sabiedriskā labuma darbībām, 2020. gadā veidoja 260 000 EUR un aptvēra plašu loku izlietojuma virzienu - tālākizglītības veicināšana, organizējot seminārus treneriem un tiesnešiem, veselības veicināšana, nodrošinot sporta projektu medicīniskās programmas darbību, sieviešu futbola sacensību organizēšana un jauno sportistu atbalstīšana, turpinot LFF Futbola akadēmijas darbību. Papildus tam realizēti dažādi futbola attīstības un popularizēšanas projekti.