Līdz šī gada beigām paredzēts realizēt izbīdāmā jumta izbūvi virs "Daugavas" stadiona Rīgā pirmā līmeņa rietumu tribīnēm, kas ļautu izpildīt Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) stadionu klasifikācijas prasības, tai skaitā attiecībā uz apjumtām mediju sēdvietām. Projekta realizēšanu pārraudzīs Latvijas Futbola federācija (LFF), piesaistot tam atsevišķu UEFA finansējumu. Starp LFF un VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 27. maijā noslēgts attiecīgs sadarbības līgums.

Noslēgtais līgums paredz, ka abas puses vienojas sadarboties jumta izbūvē, kas veicama atbilstoši jau izstrādātajam būvprojektam un Rīgas pilsētas būvvaldes piešķirtajai būvatļaujai. Federācijai saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nodotas apbūves tiesības uz objekta būvniecību, bet LFF apņemas veikt attiecīgos būvdarbus un tos pilnībā finansēt no šim mērķim piesaistītajiem līdzekļiem. Objekts pēc tā nodošanas ekspluatācijā tiks nodots VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""" īpašumā.

Būvniecības darbu konkursa organizēšanai LFF ir piesaistījusi SIA "Tehnisko konsultāciju birojs" pakalpojumus. Atbilstoši konkursa nolikumam pretendentiem līdz 4. jūnijam jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums saistībā ar projekta realizāciju. Aptuveni jūnija vidū atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiks veikta būvnieka izvēle ar mērķi objektu nodot ekspluatācijā līdz šīgada beigām.

Šie ieguldījumi "Daugavas" stadiona pilnveidošanā pietuvinās to ceturtās jeb augstākās UEFA kategorijas iegūšanai.

"Esam gandarīti, ka, piesaistot šim mērķim paredzētu UEFA finansējumu, kā arī izveidojot produktīvu dialogu ar "Daugavas" stadiona vadību, ir izdevies jautājumu par jumta būvniecību izkustināt no vietas. Iepriekš šis process finansējuma trūkuma dēļ bija iestrēdzis, taču pašlaik ar lielu pārliecību varam teikt, ka projekts tiks realizēts līdz gada beigām. Vēlos uzsvērt, ka LFF ir spērusi soli uzņemties projekta finansēšanu, pateicoties iegūtajam UEFA atbalstam. Tas ir ekskluzīvi šim mērķim piesaistīts finansējums, kas nekādi neietekmē ne pārējos īstermiņa un ilgtermiņa darbus Latvijas futbola infrastruktūras uzlabošanā, ne LFF atbalsta programmas mūsu biedriem," skaidro LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Šis ir ieguldījums ne tikai Latvijas nacionālās izlases mājvietā, bet arī vietējos klubos, kuru ambīcijas ir dalība Eiropas turnīru tālākajās kārtās. Arī tam ir būtiski stadionam nodrošināt UEFA ceturto kategoriju, lai Latvijas futbolam būtu vismaz viena futbola mītne, kas pārliecinoši atbilst augstākajām prasībām."

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: "Šogad "Daugavas" stadiona komanda ir izdarījusi apbrīnojamu darbu saistībā ar ledus halli. Tagad, pateicoties labai sadarbībai ar Latvijas Futbola federāciju, ir iespējama jumta izbūve rietumu tribīnē, kas ļaus stadionam pretendēt uz vēl aktīvāku iesaisti starptautisko pasākumu rīkošanā. Ir skaidrs, ka ledus halles pieredze ir nenovērtējama, izvēloties labākos būvniekus un caurspīdīgi organizējot iepirkuma procedūru."

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" valdes loceklis Daniēls Nātriņš: "Esam ļoti gandarīti par līdzšinējo sadarbību ar LFF, kas rezultējusies arī šī lieliskā projekta kontekstā. "Daugavas" stadions pēc Grīziņkalna revitalizācijas projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" realizācijas neapšaubāmi būs viens no galvenajiem sporta infrastruktūras objektiem valstī. Manuprāt, ir ļoti pareizi, ka ar LFF kopā virzāmies uz vienotu mērķi, lai stadions iegūtu augstākās UEFA kategorijas statusu. Pateicamies par lielisko sadarbību ar LFF un turpinām kopīgiem spēkiem virzīties sporta infrastruktūras attīstības pareizajā virzienā!"