Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. maijā lēma par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) par futbola infrastruktūras izveidi Ogrē. Ar LFF atbalstu plānots izveidot UEFA un FIFA prasībām atbilstošu sintētisko futbola laukuma segumu (64x43 metri) Jaunogres vidusskolas stadionā.

Parakstītais nodoma protokols starp Ogres novada pašvaldību un LFF paredz sadarbības modeli, ka pašvaldība izstrādā projektu, attīsta infrastruktūru, savukārt federācija nodrošina futbola laukuma seguma ieklāšanu. Nodoma protokols tika noslēgts pēc Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas pozitīva saskaņojuma.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks atzina, ka Ogre ir atpazīstama Latvijas futbola vidē un jaunajiem sportistiem šeit ir liels potenciāls, tādēļ ir svarīgi savstarpēji sadarboties un kopīgi veidot kvalitatīvu vidi, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja attīstīties. "Iepazīstoties ar Ogres novada plāniem un iecerēm, kā attīstīt tā sporta un futbola dzīvi, esam vēlreiz pārliecinājušies, ka pilsēta un novads var lepoties ar ambiciozu vadību, zinošiem sporta un futbola norišu organizatoriem, kā arī apņēmīgiem un attīstīties kāriem treneriem. Tāpēc ar lielu prieku iesaistāmies Ogres futbola infrastruktūras pilnveidošanā, palīdzot nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus apstākļus novada sportot gribētājiem un futbolā iesaistītajiem. Esam pārliecināti, ka Ogre un tās ievērības cienīgās futbola tradīcijas ir pelnījušas pilsētas atgriešanos arī augstāka līmeņa Latvijas sacensībās, un ceram, ka plānotie futbola infrastruktūras pilnveidošanas darbi tam būs kā papildu stimuls. Pašreizējais darbs, kas tiek veikts jaunatnes futbolā, kā arī novada skatījums uz futbola tālāko attīstību liek nākotnē skatīties ar pamatotām cerībām par jaunu izrāvienu Ogres futbola dzīvē. Jau līdz šim Ogre sevi ir apliecinājusi kā viens no uzskatāmākajiem piemēriem dažādu nozaru aktīvistiem draudzīgas vides radīšanā. Šī novada izaugsmes potenciāls, ņemot vērā tā izmēru un iedzīvotāju skaitu, ir patiesi ievērojams, tāpēc novēlam pie sasniegtā neapstāties, izmantot pieejamās iespējas un pacelt arī Ogres futbola dzīvi jaunā līmenī."

Futbola laukuma izveide Jaunogres stadionā sniegs iespēju iedzīvotājiem un klubiem organizēt treniņu un sacensību nodarbības, kā arī veicinās profesionālā sporta, sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs gan izglītības procesa ietvaros, gan ārpus izglītības procesa pašorganizēšanās ceļā, nodrošinot viņiem brīvu un netraucētu pieeju futbola laukuma lietošanai ar aktīvo dzīvesveidu saistītām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:
Ogres novada pašvaldība