Latvijas Futbola federācija (LFF) izsludina LFF biedru pieteikšanos dalībai Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmā (KIAAP) 2021./2022. gada periodam. Programma, kurai šis ir piektais darbības gads, radīta ar mērķi veicināt LFF stratēģisko mērķu realizēšanu ar konsultatīvu atbalstu un līdzfinansējumu klubu attīstības plānu izstrādei un realizēšanai, tādējādi veicinot klubu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību.

Pērn KIAAP programma noslēdza savu četru gadu darbības ciklu, kura gaitā dalībai programmā tika uzņemtas 70 organizācijas, bet klubos ieguldīti 1 009 000 EUR. Uz jauno programmas darbības ciklu tā tikusi pilnveidota, paredzot būtiski paplašināt programmas darbības loku un klubiem pieejamā atbalsta apmēru. Programma paredz stimulēt klubu izaugsmi ar pieejamo finansējumu trīs griezumos – nemainīgā daļa, iezīmētais finansējums treneru kvalifikācijas celšanai un inventāra iegādei, kā arī atbalsts, kas atkarīgs no saņemtā vērtējuma ikgadējā klubu akreditēšanas procesā.

Pieteikšanās atbalsta programmai iespējama no 18. maija līdz 1. jūnijam, aizpildot nolikumā pieejamo iesniegumu un elektroniskā formā iesūtot to e-pasta adresē lelde.lejniece@lff.lv.

Vietu skaits dalībai programmā katrā no tās segmentam - jaunatnes futbola klubi, sieviešu/meiteņu futbola klubi, telpu futbola klubi un amatieru futbola klubiem - ir ierobežots.

Pēc attiecīga apstiprinājuma saņemšanas klubam, kas pretendē uz dalību programmā, līdz 30. jūnijam jāiesniedz kluba attīstības plāns 2021.-2024. gadam un budžeta plāns. Jūnija sākumā LFF organizēs tikšanos ar klubu pārstāvjiem, kuri būs pieteikušies dalībai programmai, lai sniegtu atbildes uz visiem jautājumiem par attīstības plāna sagatavošanu un KIAAP nolikumā minēto.

Programmas realizēšanai 2021. gada ietvaros tiks novirzīti 265 250 EUR, bet par finansējumu nākamajam gadam tiks lemts kontekstā ar nākamā gada LFF budžeta izveidi.