Uzklausot Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedru un citu institūciju ierosinājumus, gaidāmajā Latvijas jaunatnes čempionāta sezonā U-13 vecuma grupā visas spēles notiks ar 4. izmēra bumbām, atsakoties no iepriekšējās ieceres diferencēt bumbu pielietojumu starp 4. un 5. izmēra atvieglotajām bumbām atkarībā no dalības Elites un Attīstības grupā, lēmusi LFF valde.

Gaidot jauno čempionāta sezonu, sacensību reglamentā veiktas attiecīgas izmaiņas.

LFF turpinās šī jautājuma diskusiju un izpēti, kas balstīta uz reālo situāciju Latvijas jaunatnes futbolā. Jau līdz šim uzklausīti un apkopoti dažādi LFF struktūru, klubu, organizāciju un institūciju viedokļi, kā arī iegūts ieskats starptautiskajā praksē. Sākotnējai iecerei mainīt līdzšinējo kārtību bumbu pielietojumā U-13 vecuma grupas spēlēs ir gan atbalstoši, gan noraidoši argumenti, un tāpat arī starptautiski skatījums uz attiecīgo jautājumu ir dažāds, tāpēc turpmākai diskusijai un izpētei LFF valdes ieskatā ir iegūts ievērojams apjoms ar bāzes informāciju, lai pirms 2022. gada sezonas nonāktu pie ilgtermiņa principu nostiprināšanas.

"Šāds lēmums ir pieņemts pēc ievērojama skaita dažādu argumentu uzklausīšanas, apjomīgām konsultācijām un ekspertu ieteikumiem. Attiecīgā vecuma jauniešiem pārejot uz spēli 11:11 lielajā laukumā ar lielā izmēra vārtiem, kā arī secinot, ka futbola bumbu tehnoloģija ir gājusi straujiem soļiem uz priekšu, iepriekšējā iecere mainīt daudzu gadu praksi un lūkoties pēc veida, kā, iespējams, celt jauniešu tehnisko spēju attīstību ar izmērā lielāku bumbu izmantošanu ir saprotama. Vienlaikus saprotami ir izteiktie iebildumi par nepietiekošu šī jautājuma sākotnējo izdiskutēšanu un viedokļu apzināšanu. Tieši tāpēc LFF valde ir izšķīrusies par soli veikt attiecīgas izmaiņas reglamentā, dodot laiku šī jautājuma padziļinātai izpētei," uzsver LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Paldies klubiem, citām institūcijām, treneriem un vecākiem par aktīvo sava viedokļa paušanu šajā jautājumā. Mums kā federācijai daudzās situācijās ir jāmeklē kompromiss, jo viens un tas pats arguments diviem dažādiem cilvēkiem var skanēt krasi atšķirīgi. Galvenais – nepazaudēt spēju ar cieņu gan izteikties, gan klausīties. Izcilība dzimst tieši diskusijā."

Otrdien, 6. aprīlī, notikušajā LFF valdes sēdē apstiprināta arī 30. aprīlī gaidāmā federācijas ikgadējā kongresa darba kārtība un reglaments. Šī un cita ar kongresa norisi un tā saturu saistīta informācija tiks nodrošināta LFF biedriem statūtos noteiktajā kārtībā.