2021. gada 28. janvārī
Rīga

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2021/01

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta.
Komitejas sekretārs: A.Saļņikovs

1. Par 2020. gada 22. decembra Ilūkstes novada Sporta skolas iesniegumu

LFF Disciplinārlietu komiteja, izskatot sekojošus dokumentus:

  • 2020. gada 22. decembra Ilūkstes novada Sporta skolas iesniegumu, kurā Ilūkstes NSS norāda, ka FC "Lokomotiv Daugavpils" nav pilnā apjomā izpildījis finansiālās līgumsaistības pret Ilūkstes novada Sporta skolu saskaņā ar 2020. gada 14. janvāra sadarbības līgumu;
  • 2021. gada 8. janvāra FC "Lokomotiv Daugavpils" atbildi uz Ilūkstes NSS iesniegumu;
  • 2021. gada 13. janvāra papildus rakstiskos komentārus no Ilūkstes NSS;
  • 2021. gada 28. janvāra FC "Lokomotiv Daugavpils" papildus rakstiskos komentārus,

kā arī uzklausot abu iesaistīto pušu pārstāvjus š.g. 27. janvāra LFF Disciplinārlietu komitejas sēdē, konstatē, ka FC "Lokomotiv Daugavpils" nav pilnībā izpildījis finansiālās saistības pret Ilūkstes NSS saskaņā ar 2020. gada 14. janvāra sadarbības līgumu. Parādsaistību summa veido 7000 EUR.

Ņemot vērā iepriekšminēto, LFF DK nolemj noteikt FC "Lokomotiv Daugavpils" termiņu - š.g. 2. februāris - finansiālo saistību nokārtošanai pret Ilūkstes NSS.