2020. gada 18. decembrī
Rīga  

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2020/42

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R.Grīnbergs.
Komisijas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. Par š.g. 7.decembra FS "Metta" iesniegumu

LFF DK, iepazīstoties ar š.g. 7. decembra FS "Metta" iesniegumu, konstatēja, ka FK "Dinamo Rīga" nav izpildījis š.g. 17. novembra LFF SSPK lēmumu attiecībā uz pārmaksātās spēlētāju trenēšanas un kompensācijas summas atmaksu FS "Metta". Ņemot vērā minēto, DK vienbalsīgi nolemj:

  • noteikt FK "Dinamo Rīga" termiņu - š.g. 28. decembris - minēta LFF SSPK lēmuma izpildei un saistību pret FS "Metta" nokārtošanai.

2. Par š.g. 5. decembra "Riga FC" iesniegumu par "Optibet" virslīgas čempionāta spēles norises vietas maiņu un iespējamo reglamenta pārkāpumu no RFS puses

LFF DK, iepazīstoties ar š.g. 5.decembra "Riga FC" iesniegumu, konstatē, ka "Riga FC" ieskatā RFS ir pārkāpusi "Optibet" virslīgas čempionāta reglamenta p. 4.4., kas nosaka, ka gadījumā, ja kārtējo čempionāta spēli ir plānots aizvadīt citā stadionā nekā norādīts kluba iesniegtajos licencēšanas dokumentos un čempionāta pieteikumā, klubam, kas ir atbildīgs par laukuma saimnieku komandu, ne vēlāk kā 7 dienas pirms spēles jāpaziņo LFF Sacensību nodaļai, LFV un pretiniekam stadions, kurā notiks kārtējā spēle.

RFS iespējamais reglamenta pārkāpums no "Riga FC" puses tiek pamatots ar to, ka RFS tikai š.g. 25. novembrī paziņoja "Riga FC" par to, ka š.g. 26. novembra "Optibet" virslīgas čempionāta spēles stadions tiek mainīts no "Arkādija" stadiona uz RTU stadionu.

LFF DK, ņemot vērā to, ka tikai š.g. 24. novembrī tika pieņemts LFF valdes lēmums par "Optibet" virslīgas čempionāta turpināšanu, nekonstatē minētajās RFS darbībās tiešu LFF Disciplinārā reglamenta pārkāpumu, par ko būtu piemērojams kāds no Disciplinārajā reglamentā paredzētajiem disciplinārsodiem.

LFF DK vienbalsīgi nolemj:

  • noraidīt š.g. 5. decembra "Riga FC" iesniegumu.