Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 15. decembra sēdē apstiprinājusi plānus 2021. gada ietvaros atbalstīt divu slēgto futbola haļļu būvniecības projektus – vienu Liepājā un vienu Rēzeknē. Ar attiecīgajām pašvaldībām jau panākta konceptuāla vienošanās par sadarbību projektu realizēšanā, no LFF puses paredzot finansējumu līdz 500 000 EUR katra projekta ietvaros.

Liepājā slēgtā futbola halle tiek plānota stadiona "Olimpija" teritorijā, savukārt Rēzeknē tāda paredzēta pie pilsētas 5. vidusskolas. Liepājā halles futbola laukums paredzēts 110x74 metru izmērā, kamēr Rēzeknē laukums plānots 64x43 metru izmērā.

LFF 2021. gada budžetā tiks paredzēti līdzekļi dalībai Liepājas pilsētas domes un Rēzeknes pilsētas domes projektu realizēšanā. Iesaistīto pušu sadarbības līgumi atrodas izstrādes posmā.

Iepriekš LFF līdz pieteikšanās termiņa beigām dalībai slēgto futbola haļļu būvniecības programmā bija saņēmusi kopskaitā 21 pieteikumu no pašvaldībām un klubiem. Turpinājumā LFF valdes apstiprinātā programmas vērtēšanas komisija izvērsa pārrunas ar attiecīgajām pašvaldībām un klubiem, apzinot attiecīgo projektu realizēšanas iespējas no laika termiņa un finansējuma nodrošinājuma viedokļa.

"Pēc pieteikumu izpētes, pārrunām ar programmas potenciālajiem dalībniekiem, kā arī iespēju un vajadzību izvērtēšanas komisija nonāca pie secinājuma, ka Liepājas un Rēzeknes pašvaldības ir tās, kas spēj pilnvērtīgi piedalīties projektu realizēšanā jau 2021. gadā. Abas pilsētas un to rajoni var lepoties ar ievērojamu jauno futbolistu skaitu, kuru izaugsmei slēgtās futbola halles pieejamība kalpos kā būtisks papildu faktors. Esam pārliecināti, ka bērni un viņu vecāki patiesi novērtēs iespēju arī aukstajos ziemas mēnešos spēlēt un trenēties komfortablos apstākļos," uzsver LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Esam pateicīgi Liepājas un Rēzeknes pilsētām par proaktīvo rīcību šādu plānu padarīšanā par pavisam drīzu realitāti un gatavību ieguldīties futbola pieejamības un kvalitātes celšanā."

Slēgto futbola haļļu programma ir viena no prioritātēm LFF nospraustajos Latvijas futbola infrastruktūras attīstības virzienos periodam no 2021. līdz 2024. gadam. Pašreizējā iecere ir četru gadu laikā realizēt līdz septiņiem šāda veida projektiem.