2020.gada 3.decembrī.
Rīga

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2020/40

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, R.Grīnbergs, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta.
Komisijas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. Par sodiem

LFF DK, iepazīstoties ar virslīgas čempionāta 27. kārtas spēļu protokoliem un delegātu ziņojumiem, konstatēja, ka sekojošās virslīgas čempionāta spēlēs: FK "Jelgava" - FK "Liepāja", FK "Tukums 2000"/TSS - RFS un FK "Metta" - "Valmiera FC" pie stadiona teritorijas tika izmantota pirotehnika.

LFF DK nekonstatēja tiešu LFF Disciplinārā reglamenta p.6.2.4. pārkāpumu, taču vērš virslīgas klubu uzmanību uz nepieciešamību iespēju robežās veikt un organizēt atbilstošos pasākumus pirotehnikas lietošanas nepieļaušanai stadiona teritorijas tuvumā, ņemot vērā Latvijas Republikā pastāvošos ierobežojumus, kas aizliedz spēles skatītājiem atrasties stadiona teritorijā.

2. Par "Riga FC" neierašanos uz š. g. 29. novembra "Optibet" virslīgas čempionāta spēli "Riga FC" - FK "Ventspils"

LFF DK, iepazīstoties ar š. g. 28. novembra "Riga FC" vēstuli par atteikumu no dalības minētajā spēlē, kā arī š.g. 2.decembra Riga FC papildus skaidrojumu par neierašanās uz spēli iemesliem, vienbalsīgi nolemj:

- Ieskaitīt "Riga FC" zaudējumu ar 0:3 un piemērot 700 EUR naudas sodu (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.5.1).

3. Par "Valmiera FC" bijušo spēlētāju V. Jagodinska, A. Kozhukhar un M. Musolitin iesniegumiem par š. g. 7. septembra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komitejas (SSPK) un š. g. 16. oktobra LFF Apelāciju komitejas (AK) lēmuma neizpildi

LFF DK, iepazīstoties ar "Valmiera FC" š. g. 27. novembra un 30. novembra vēstulēm par situācijas skaidrojumu par iepriekšminēto lēmumu neizpildi, kā arī š. g. 27. novembra spēlētaju pārstāvja Vladimira Koļesņičenko vēstuli, konstatēja, ka "Valmiera FC" ir atsaukusi savu pieteikumu Starptautiskajai arbitrāžas tiesai Lozannā (CAS) un iepriekšminētie LFF juridisko institūciju lēmumi joprojām nav izpildīti. LFF DK vienbalsīgi nolemj:

- Samazināt "Valmiera FC" punktu skaitu 2020. gada "Optibet" virslīgas čempionāta turnīra tabulā par 3 punktiem (Disciplinārā reglamenta p.1.6 i) un Disciplināra reglamenta pielikuma Nr.1 p.6.2.11);
- Noteikt "Valmiera FC" termiņu - š. g. 16. decembris, iepriekšminēto LFF juridisko institūciju lēmumu izpildei un lēmumu izpildi apliecinošu dokumentu iesniegšanai LFF DK;
- Gadījumā, ja minētie LFF juridisko institūciju lēmumi nav izpildīti noteiktajā termiņā, LFF DK pieņems lēmumu par papildus sankciju piemērošanu "Valmiera FC", pamatojoties uz Disciplinārā reglamenta p.1.6).

Telpu futbols:

LFF DK, iepazīstoties ar Latvijas telpu futbola virslīgas čempionāta 9. kārtas spēles protokoliem, vienbalsīgi nolemj:

- brīdināt FK "Nikars" par spēles organizēšanas nepilnībām š. g. 28. novembra spēlē FK "Nikars" - TFK "Rēzekne" (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.3 p.1.16).