Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 20. novembrī saskaņojusi atbrīvošanu no pašizolācijas tiem Latvijas U-21 izlases pārstāvjiem, kuri 17. novembrī Polijā aizvadīja savu noslēdzošo 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli. Atgādinām, ka, atgriežoties Latvijā, visas Covid-19 analīzes komandas pārstāvjiem bija negatīvas.

Izvērtējot Latvijas Futbola federācijas (LFF) un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) sniegto informāciju, IZM secina, ka UEFA rīkotās U-21 izlašu sacensības reizi divos gados vienlaikus ir arī kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās spēlēs, kas norisinās vienu reizi četros gados un kurās piedalās U-23 izlases, savā vēstulē norāda ministrija. Šāda specifika, ka olimpiskajās spēlēs piedalās izlase, kas nav nacionālā izlase, ir tikai futbolā, kā rezultātā U-21 izlases dalība Eiropas čempionāta U-21 kvalifikācijas sacensībās tajā gadā, kad šīs sacensības vienlaikus ir arī kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās spēlēs, pēc būtības ir pielīdzināmas citu sporta veidu nacionālo izlašu dalībai olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.

Ievērojot minēto un Ministru kabineta (MK) noteikumos atrunāto, IZM izņēmuma kārtībā saskaņojusi U-21 izlases spēlētāju un apkalpojošā personāla atbrīvošanu no pašizolācijas ievērošanas, atgriežoties Latvijā no Polijas.

Kā ierasts, pēc atgriešanās Latvijā šīm personām laikā, kad netiek veikti profesionālie pienākumi, ir jāievēro dažādas epidemioloģiskās drošības pasākumu prasības, tai skaitā saskaņā ar noteikumos ietverto algoritmu jāveic laboratoriskās izmeklēšanas. LFF iesaistītajām personām pēc IZM aicinājuma drīzumā nodrošinās atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai.

Tāpat LFF 20. novembrī saņēmusi IZM skaidrojumu par situāciju ar tādu spēlētāju dalību virslīgas čempionātā, kuriem ir profesionāļa vai amatiera līgumi.

Kā zināms, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā aizliegti sporta pasākumi, paredzot izņēmumu augstākā līmeņa sporta sacensību norisei profesionāliem sportistiem bez skatītājiem. Minētais izņēmums paredz, ka "drīkst norisināties komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), ja tās norisinās bez skatītājiem".

IZM skaidro, ka esošajos ierobežojumos ar terminu "profesionāls sportists" jāsaprot pilngadīga persona, kura uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un tajās piedalās. Esošajā situācijā sacensībās piedalās tikai tās pilngadīgās personas, kuru pamatdarbs ir sportista pienākumu izpilde, skaidro ministrija. Starp abām pusēm ir jābūt spēkā esošam līgumam (nav būtisks tā nosaukums), no kura izriet sportista pienākums gatavoties sporta sacensībām un piedalīties tajās, turklāt līgumā jābūt noteiktai arī atlīdzībai. Ar atlīdzību tiek saprasta ne tikai alga, bet arī citi līgumā norādīti mantiska rakstura labumi, ko sporta klubs ir apņēmies nodrošināt sportistam par tā pienākumu izpildi.

"Vēlos pateikties IZM pārstāvjiem par iesaisti jautājuma risināšanā, kas skar Latvijas U-21 izlases spēlētāju tālāku dalību virslīgas sacensībās. Uzklausot mūsu un UEFA argumentāciju, uz tās pamata tika pieņemts loģisks lēmums sportistu un futbola interesēs. Šajos sarežģītajos laikos šī ir bijusi vēl viena situācija, kurai visas iesaistītās puses nebija vienlīdz gatavas un ar vienlīdz labu izpratni par situācijas būtību. Uzskatu, ka šādas situācijas, kas noved pie plašākas izpratnes par attiecīgā sporta veida specifiku, mums visiem palīdzēs arī nākotnes izaicinājumos, jo nav pamata ar lielu pārliecību teikt, ka jau pavisam drīz šādi un līdzīgi ikdienas izaicinājumi mums visiem būs aiz muguras," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Tāpat paldies IZM pārstāvjiem par skaidrojumu, kas skar profesionāļu un amatieru līgumu īpašnieku dalību virslīgas sacensībās esošajā ārkārtējā situācijā. Šādi no iekšējām diskusijām izrietoši skaidrojumi ir ārkārtīgi nepieciešami, lai visi Latvijas sporta norises sistēmā iesaistītie būtu ar vienlīdz labu izpratni par noteikumiem, to jēgu un būtību."

IZM un LFF atgādina, ka pašlaik notiekošajās sacensībās arī turpmāk ir jāievēro noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Tai skaitā treniņu un sacensību organizatoram ir pienākums nodrošināt attiecīgās federācijas noteikumu ievērošanu attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai.

Kā skaidrots iepriekš, LFF aktīvi uzrauga virslīgas sacensību kopējo situāciju ar fiksētajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem un noteikto kontaktpersonu loku komandu sastāvos. Pašreizējā situācija saskaņā ar čempionāta reglamentu un LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu ļauj turpmāko spēļu aizvadīšanu. LFF nostāja ir, kamēr to ļauj situācija, komandu izkārtojumu kopvērtējuma tabulā noteikt ar cīņām laukumā. Situācijai mainoties, LFF būs gatava operatīvi pieņemt no tās izrietošus lēmumus.