Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komiteja noraidījusi FK "Liepāja" un RFS komandu iesniegumus, atzīstot par samērīgu Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas iepriekš pieņemto lēmumu par abu komandu savstarpējā mača pārspēlēšanu nozīmētajā datumā. Zemāk pieejams komitejas lēmums pilnā apjomā.

Aprakstošā daļa

[1.] Latvijas Futbola federācijas (turpmāk – LFF) Disciplinārlietu komiteja ir saņēmusi FK "Liepāja" 19.10.2020. un 23.10.2020. iesniegumu par 2020. gada 17. oktobrī Liepājas "Daugavas" stadionā notikušo "Optibet" Latvijas virslīgas 22. kārtas spēli starp FK "Liepāja" un RFS. Vēstulē FK "Liepāja" lūdz LFF Disciplinārlietu komiteju - par atteikšanos turpināt virslīgas 22. kārtas spēli ar FK "Liepāja", - piešķirt RFS zaudējumu ar rezultātu 0:3 un uzlikt 700 eiro naudas sodu. FK "Liepāja" iesniegumos norādīti šādi argumenti:

[1.1.] Spēles delegāts Sergejs Braga, kā arī divi LFF sacensību orgkomitejas dalībnieki A. Saļņikovs un J. Andrejevs ierosināja atlikušo spēles daļu aizvadīt 18. oktobra rītā. FK "Liepāja" piekrita, bet RFS kategoriski atteicās spēlēt atlikušo spēles daļu nākamajā dienā un vienpersoniski pameta stadionu, neskatoties uz LFF rekomendācijām aizvadīt atlikušo spēles daļu nākamās dienas rītā, 18. oktobrī.

[1.2.] Neskatoties uz to, ka spēle tika pārtraukta tādu apstākļu dēļ, kurus FK "Liepāja" nevarēja kontrolēt, FK "Liepāja" piedāvāja nodrošināt un apmaksāt RFS izmitināšanu un ēdināšanu Liepājas viesnīcā. Diemžēl RFS klubs kategoriski atteicās turpināt spēli svētdienas rītā un devās uz Rīgu.

[1.3.] Ar Virslīgas orgkomitejas 19.10.2020. lēmumu pārsniegtas komitejas pilnvaras. Virsrlīgas orgkomitejai nav tiesību pieņemt lēmumus par spēles atkārtotu aizvadīšanu ("mēs uzsveram, ka šajā gadījumā nevar runāt par spēles "pārcelšanu""), bet par disciplinārsodu atcelšanu. Saskaņā ar 3.1. Disciplināro reglamentu 2020, šīs pilnvaras pieder vienīgi LFF juridiskajām struktūrām, proti, LFF Disciplinārlietu komitejai un Apelāciju komitejai. Disciplināro reglamentu 2020 p.1.6. ir noteiktas šādas DK pilnvaras: "1.6. Sekojošas sankcijas ir piemērojamas juridiskām personām: ...f) spēles rezultāta anulēšana; ...m) spēles atkārtota aizvadīšana."

[1.4.] Spēles atsākšanu paredz LFF normatīvie dokumenti un Disciplinārā reglamenta 1.11. punkts. Saskaņā ar Disciplinārā reglamenta 2020 p.5.2., klubam, kurš atsakās turpināt spēli, jāpiešķir zaudējums ar rezultātu 0:3 un jāuzliek 700 eiro naudas sods.

[1.5.] Ir acīmredzams, ka pastāv nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ šī spēle tika pārtraukta. UEFA Eiropas līgas spēlē "Riga FC" - "Tre Friori" tiesnesis pārtrauca spēli, viesus lidostā jau gaidīja lidmašīna, bet UEFA pieņēma lēmumu spēli turpināt nākamajā rītā. Atsaucas uz FIFA Disciplinārā kodeksa 14. panta 3. sadaļu.

[1.6.] Spēles delegāta ziņojumā noteikts, ka spēle netika pabeigta, jo RFS atteicās turpināt spēli.

[1.7.] AS "Sadales tīkls" 22.10.2020. vēstulē informēja, ka TP1203 ēka, Jūrmalas parks 3A, Liepāja, LV-3401 ir "Sadales tīkls" īpašumā un valdījumā saskaņā ar 2015. gada 22. februārī parakstīto robežaklu.

[2.] Iepazīstoties ar FK "Liepāja" 23.10.2020. iesniegumu, LFF Disciplinārlietu komiteja 26.10.2020. sēdē ir pieņēmusi lēmumu lūgt RFS paskaidrojumu par minēto situāciju, kā arī lūgt atbildīgajām LFF institūcijām un amatpersonām sniegt informāciju un dokumentus, kas nepieciešami LFF Disciplinārlietu komitejas lēmuma pieņemšanai.

[3.] 28.10.2020. ir saņemti RFS paskaidrojums un iesniegums, kurā RFS saskaņā ar LFF Disciplinārā reglamenta 1.6. punktu un ar LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma 5.3. punktu par spēles laukuma neatbilstību spēles sarīkošanas prasībām lūdz ieskaitīt laukuma saimniekam - FK "Liepāja" - zaudējumu ar 0:3 un piešķirt naudas sodu.

FK RFS 28.10.2020. iesniegumā norādīti šādi argumenti:

[3.1.] Saskaņā ar 2020. gada Latvijas virslīgas futbola čempionāta reglamenta 8.1. punktu, stadionam, kurā tiek rīkota spēle, ir jāatbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumiem, LFF stadionu un infrastruktūras noteikumiem un jābūt savlaicīgi sagatavotam 2 (divas) stundas pirms spēles sākuma.

[3.2.] Saskaņā ar LFF stadionu un infrastruktūras noteikumu 1.4. punktu, stadionu un infrastruktūras noteikumi ir balstīti uz UEFA stadionu un infrastruktūras prasībām. Par stadionu atbilstību organizētajām sacensībām atbildīgi ir futbola klubi, kuri organizē mājas spēles attiecīgo sacensību ietvaros.

[3.3.] Konkrētajā gadījumā par šāda veida pārkāpumu LFF disciplinārā reglamenta pielikums 5.3. punktā paredz laukuma saimnieku atbildību. Ja spēles laukums neatbilst spēles sarīkošanas prasībām, laukuma saimniekam ieskaita zaudējumu ar 0:3, piešķir naudas sodu un/vai citas DR 1.6. punktā paredzētās sankcijas.

[4.] 2020. gada 17. oktobra "Optibet" virslīgas čempionāta spēles FK "Liepāja" - RFS spēles delegāta ziņojumā ir norādīts sekojošais:

[4.1.] Spēle nebija pabeigta sakarā ar tehniskām problēmām (izdzisa gaisma).

[4.2.] Spēles 54. minūtē izdzisa 1/3 no stadiona apgaismojuma (stadionā ir prožektoru torņi, izdzisa daļēji divi no tiem). FK "Liepāja" pārstāvis D. Jansona k-gs paziņoja, ka tehniskās ķibeles tiks novērstas 10-15 minūšu laikā. Pakonsultējoties ar abu komandu treneriem, tiesnešu brigāde pieņēma lēmumu: komandas tiek aizsūtītas uz ģērbtuvēm, un turpināt spēli, kad problēma būs atrisināta.

[4.3.] Pēc 15 minūtēm tika saņemta informācija, ka problēmas notikušas ārpus stadiona un novērst tās tuvākajā laikā nebūs iespējams. Stadionā bija paziņots, ka spēle šodien apturēta sakarā ar tehniskām problēmām.

[4.4.] Spēle atsākās, un jau pēc 12 minūtēm (66:45) gaisma pilnībā izdzisa uz diviem stabiem. Tiesnesis apturēja spēli. FK "Liepāja" pārstāvis paziņoja, ka salabot problēmas tuvākajā laikā nav iespējams. Stadionā bija paziņots, ka spēle šodien apturēta sakarā ar tehniskām problēmām.

[4.5.] Pēc tam ar abu komandu pārstāvjiem notika pārrunas par tālākām darbībām. Viens no variantiem bija turpināt spēli nākamajā dienā. FK "Liepāja" pārstāvis piekrita, bet no RFS puses saņemta negatīva atbilde. Šādai atbildei pamatojums bija - "mums trešdien svarīga kausa spēle".

[4.6.] Stadionā bija paziņots, ka spēle šodien apturēta sakarā ar tehniskām problēmām. Tālākais lēmums jāpieņem virslīgas un LFF pārstāvjiem.

[5.] 2020. gada 17. oktobra "Optibet" virslīgas čempionāta spēles FK "Liepāja" - RFS spēles protokolā norādīts sekojošais:

[5.1.] 54. minūtē spēle tika apturēta uz 15 minūtēm tehnisku iemeslu dēļ (nepietiekama apgaismojuma dēļ). Tika sasaukta sapulce ar virslīgas pārstāvi M. Krivuņecu, abu komandu pārstāvjiem, spēles tiesnešiem, spēles inspektoru, kuras laikā tika vienbalsīgi nolemts turpināt spēli.

[5.2.] 66. minūtē spēle tika pārtraukta tehnisku iemeslu dēļ (nepietiekams apgaismojums, pēc papildus lampu izdzišanas tika nolemts spēli pārtraukt). Tika sasaulta sapulce ar virslīgas pārstāvi M. Krivuņecu, abu komandu pārstāvjiem, spēles tiesnešiem, spēles inspektoru, kurā tika nolemts neturpināt spēli.

[6.] Ar Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmumu nolemts nozīmēt jaunu spēles datumu "Optibet" virslīgas čempionāta spēlei FK "Liepāja" - RFS – 2020. gada 25. novembris plkst. 13:00, spēli sākot no 1. minūtes, un anulēt š.g. 17. oktobrī spēlē saņemtās disciplinārās sankcijas, spēlētāju maiņas un vārtu guvumus.

Virslīgas orgkomitejas 19.10.2020. lēmumā norādīti šādi motīvi:

[6.1.]  Pamatojoties uz virslīgas čempionāta reglamenta p. 8.1, laukuma saimnieku komandai ir jānodrošina, ka stadionam, kurā tiek rīkota spēle, ir jāatbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumiem, LFF stadionu un infrastruktūras noteikumiem un jābūt savlaicīgi sagatavotam 2 (divas) stundas pirms spēles sākuma.

[6.2.] AS "Sadales tīkls" savā vēstulē norāda, ka pie elektroapgādes pārtraukumiem var būt vainojamas ne vien problēmas publiskajā elektrotīklā, bet arī klientu īpašumu iekšējos elektrotīklos. Respektīvi komiteja nevar viennozīmīgi secināt to, vai pie pēkšņajām apgaismojuma problēmām atbildība ir tikai spēles organizatoriem, mājinieku klubam - FK "Liepāja".

[6.3.] Virslīgas čempionāta reglaments neparedz spēles turpināšanu, taču paredz spēles pārcelšanu.

[7.] 02.11.2020. Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja sniedza savu atzinumu, norādot uz atšķirību starp "Riga FC" Eiropas līgas spēli un FK "Liepāja" - RFS gadījumu. Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas ieskatā Eiropas līgas spēlē galvenais pamatojums pieņemt lēmumu aizvadīt spēli nākamajā dienā bija tāds, ka spēles delegāts pēc sazvanīšanās ar UEFA konstatēja, ka apgaismojuma problēmas radās dēļ laikapstākļiem, kas izraisīja tehnikas bojājumu un tika konstatēta "Force Majeure" esamība. Papildus tam, spēles aizvadīšanai nākamajā dienā piekrita arī viesu komanda. Savukārt FK "Liepāja" - RFS gadījumā "Force Majeure" esamību sestdienas vakarā bez oficiālu dokumentu saņemšanas no attiecīgajām iestādēm nebija iespējams konstatēt. Līdz ar to bez abu pušu piekrišanas nebija juridiska pamata noteikt par pienākumu komandām aizvadīt spēli nākamajā dienā, turpinot to no 65. minūtes.

[8.] LFF Juridiskā nodaļa 02.11.2020. sniedza savu atzinumu, ka FIFA Disciplinārais reglaments/kodekss ir attiecināms uz FIFA organizētajām spēlēm un ka federācijas vai konfederācijas nosaka savus noteikumus uz savā kompetencē esošajiem turnīriem un spēlēm, par pamatu ņemot FIFA izdotos noteikumus. Pēc būtības šī gadījuma regulējums ir LFF kompetencē. FIFA noteikumi šādos gadījumos paredz zaudējumu mājnieku komandai vai pārspēli no pirmās minūtes, ja spēle ir pārtraukta apstākļu dēļ, kuri nekvalificējas kā "Force Majeure". UEFA nav atsevišķa vispārīga regulējuma šādam gadījumam, tikai iekļauti konkrētu sacensību reglamentos, bet tas sakrīt ar FIFA regulējumu.

Motīvu daļa

[9.] Pārbaudījusi lietas materiālus, LFF atbildīgo institūciju atzinumus un apsvērusi FK "Liepāja" un RFS iesniegumos norādītos argumentus, LFF Disciplinārlietu komiteja atzīst, ka FK "Liepāja" 23.10.2020. iesniegumā izteiktais prasījums - piešķirt FK RFS zaudējumu ar rezultātu 0:3 un uzlikt 700 eiro naudas sodu, kā arī RFS 28.10.2020. iesniegumā izteiktais prasījums ieskaitīt laukuma saimniekam - FK "Liepāja" - zaudējumu ar 0:3 un piešķirt naudas sodu, ir noraidāmi turpmāk norādīto apsvērumu dēļ.

[10.] Saskaņā ar LFF Statūtu 55. panta 1. daļu LFF Disciplinārlietu komiteja ir neatkarīga komiteja un tās darbību reglamentē LFF Disciplinārlietu kodekss. Saskaņā ar Juridisko institūciju nolikuma 3. pantu komitejas uzdevumi ir izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par LFF reglamentu pārkāpumiem; piemērot LFF Disciplinārajā reglamentā noteiktos disciplinārsodus; piemērot citas LFF tiesību aktos noteiktās sankcijas. Atbilstoši Juridisko institūciju nolikuma 3.3. un 3.4. punktam komitejas ir tiesīgas no klubiem, spēlētājiem un citām iesaistītajām personām pieprasīt papildus dokumentus un citu informāciju, kā arī sniegt paskaidrojumus un izteikt viedokli par apstākļiem, kas nepieciešami attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

[11.] LFF Disciplinārlietu komitejas lēmums tiek pieņemts Juridisko institūciju nolikuma 3.2. punktā un LFF Disciplinārā reglamenta 4.4. punktā noteiktā 30 dienu termiņa ietvaros.

[12.] Ievērojot to, ka LFF Disciplinārlietu komitejas lietvedībā atrodas divi iesniegumi no FK "Liepāja" un RFS par vienu un to pašu notikumu, kuros piedalās vienas un tās pašas puses, LFF Disciplinārlietu komiteja uzskata par nepieciešamu apvienot šīs lietas vienā lietvedībā, jo šāda apvienošana sekmēs lietas ātrāku un pareizāku izskatīšanu.

[13.] LFF Disciplinārlietu komiteja ir konstatējusi, ka gan FK "Liepāja" iesnieguma, gan RFS iesnieguma lūguma daļa satur analogu prasījumu - piešķirt pretinieka komandai zaudējumu ar rezultātu 0:3 un uzlikt naudas sodu. Citi prasījumi, tajā skaitā par pārceltās spēles atsākšanas laiku, nav celti.

[14.] LFF Disciplinārlietu komiteja lēmumus pieņem savas kompetences ietvaros par iesniegumā noteikto priekšmetu un uz iesniegumā norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas. LFF Disciplinārlietu komitejai nav juridiskā pamata iziet ārpus abu komandu prasījuma robežām un nav tiesību pēc savas iniciatīvas nodibināt citas tiesības, kā arī vērtēt tos apstākļus, kas neattiecas uz FK "Liepāja" un RFS iesniegumos izteiktajiem lūgumiem.

[15.] Pie šādiem apstākļiem komitejai ir jākonstatē, vai uz šo iesniegumu iesniegšanas brīdi pastāvēja apstākļi (notikumi), kurus var kvalificēt kā komandas LFF Disciplinārā reglamenta pārkāpumu, un vai pastāv tiesiskais pamatojums tehniskā zaudējuma 0:3 piemērošanai vienai vai otrai komandai.

[16.] Latvijas virslīgas čempionātā komandai ieskaita zaudējumu ar 0:3 un piešķir naudas sodu saskaņā ar LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1  5. punktā noteikto: 5.1.) Neierašanos uz kārtējo spēli bez attaisnojošiem iemesliem; 5.2.) Ja komanda atsakās spēlēt vai turpināt iesākto spēli. 5.3.) Spēles laukuma neatbilstību (laukuma saimnieku vainas dēļ) spēles sarīkošanas prasībām.

[17.] Attiecībā uz tehniskā zaudējuma 0:3 piemērošanu FK "Liepāja" atzīstams, ka nav pamatots RFS arguments, ka spēles laukums neatbilst spēles sarīkošanas prasībām FK "Liepāja" vainas dēļ.

[17.1.] 02.11.2020. atzinumā Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja norāda, ka "Force Majeure" esamību sestdienas vakarā bez oficiālu dokumentu saņemšanas no attiecīgajām iestādēm nebija iespējams konstatēt. Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmumā norādīts, ka nevar viennozīmīgi secināt to, vai pie pēkšņajām apgaismojuma problēmām atbildība ir tikai spēles organizatoriem, mājinieku klubam - FK "Liepāja".

[17.2.] Līdz ar to secināms, ka Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja šos apstākļus izvērtēja un faktiski ar savu lēmumu atbrīvoja FK "Liepāja" no atbildības pēc LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 5.3.punkta.

[18.] Attiecībā uz tehniskā zaudējuma 0:3 piemērošanu RFS atzīstams, ka nav pamatots FK "Liepāja" arguments, ka spēle netika pabeigta, jo RFS atteicās turpināt spēli. Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja izvērtēja šo situāciju un lēmuma pieņemšanas brīdī nesaskatīja RFS vainu spēles turpināšanas neiespējamībā.

[19.] LFF Disciplinārlietu komitejai nav tiesiskā pamata iepriekš minēto apstākļu atkārtotai izvērtēšanai. Ievērojot to, ka no Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas puses jau ir pieņemts 19.10.2020. lēmums nozīmēt jaunu spēles datumu, šī lēmuma [17.] un [18.] noteiktajiem apstākļiem nav juridiskās nozīmes.

[20.] Respektīvi, abu komandu iesniegumos ir aprakstīti pagātnes - 2020. gada 17. oktobra - notikumi, kuriem jau tika dots juridiskais novērtējums, kas rezultējās Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmumā, ar kuru tika nozīmēts jauns spēles norises datums un laiks - 25.11.2020., plkst. 13:00.

[21.] Pie šādiem apstākļiem vienīgais pārkāpums, par ko nākotnē varētu būt sodīta viena vai otra komanda, ir neierašanās uz FK "Liepāja" – RFS spēli, kas nozīmēta 25.11.2020., plkst. 13:00, neattaisnotu iemeslu dēļ, par ko atbildība ir paredzēta Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1  5.1. punktā.

[22.] LFF Disciplinārlietu komitejai nav pienākuma un juridiskā pamata vērtēt citus FK "Liepāja" un RFS iesniegumos norādītos argumentus. LFF Disciplinārlietu komitejas kompetencē neietilpst Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas lēmuma pamatotības un tiesiskuma novērtēšana. Taču lietas izskatīšanas gaitā LFF normatīvo aktu pārkāpumi 19.10.2020. lēmuma pieņemšanas procesā nav konstatēti. Ņemot vērā, ka šīs ir bezprecedenta gadījums, LFF Disciplinārlietu komiteja sniedz savu viedokli "Fair Play" principa ievērošanas kontekstā.

[22.2.] Nācionālais regulējums, proti, LFF 2020. gada Latvijas virslīgas futbola čempionāta reglaments un LFF Disciplinārais reglaments, neparedz pārtraukas spēles turpināšanas iespēju. LFF Disciplinārā reglamenta 1.11. punktā noteikts - ja ir pārspēlējama pārtraukta spēle, anulējams jebkurš brīdinājums, kas piešķirts šajā spēlē. Ja spēle nav jāpārspēlē, paliek spēkā brīdinājumi, kurus saņēma komandas.

[22.2.] FK "Liepāja" savā iesniegumā norādīja uz FIFA Disciplinārā kodeksa 14. panta 3. sadaļu, kas nosaka, ja ir pārspēlējama pārtraukta spēle, anulējams jebkurš brīdinājums, kas piešķirts šajā spēlē. Ja spēle tika pārtraukta, it īpaši nepārvaramas varas dēļ, un tā tiek atsākta brīdī, kad spēle tika pārtraukta. Ja spēle nav jāpārspēlē, paliek spēkā brīdinājumi, kurus saņēma komandas.

[22.3.] FIFA Disciplinārā kodeksa 1. pantā noteikta FIFA Disciplinārā kodeksa piemērošanas jurisdikciju, ka šīs kodekss ir attiecināms uz FIFA organizētajām spēlēm un ka federācijas vai konfederācijas nosaka savus noteikumus uz savā kompetencē esošajiem turnīriem un spēlēm, par pamatu ņemot FIFA izdotos noteikumus. LFF Disciplinārlietu komitejas ieskatā FIFA ar šādu formulējumu paredz dalībvalstu rīcības brīvību pašiem noteikt, kā ieviest un piemērot FIFA Disciplinārā kodeksā noteikto.

[22.4.] Kritiski vērtējams arguments, ka Virslīgas čempionāta organizācijas komiteja, pieņemot 19.10.2020. lēmumu, ir pārkāpusi savu pilnvaru robežas. Virslīgas orgkomitejas tiesības pieņemt šādu lēmumu izriet no 2020. gada Latvijas virslīgas futbola čempionāta reglamenta 3.2. un 4.6. punkta. Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmums ir stājies spēkā pieņemšanas brīdī un LFF normatīvie akti neparedz šī lēmuma pārsūdzēšanu.

[22.5.]  Nav vērā ņemams arguments, ka Virslīgas čempionāta organizācijas komitejai nav tiesību pieņemt lēmumus par spēles atkārtotu aizvadīšanu, ka šīs pilnvaras pieder vienīgi LFF Disciplinārlietu komitejai un Apelāciju komitejai. LFF Disciplinārā reglamenta 1.6. punktā ir noteiktas sankcijas, kas ir piemērojamas juridiskajām personām par LFF Disciplinārā reglamenta konkrētās normas pārkāpumu, un tieši: f)spēles rezultāta anulēšana un m)spēles atkārtota aizvadīšana.

[22.6.]  No minētā neizriet LFF Disciplinārlietu komitejas tiesības pārņemt Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas funkcijas, un bez konkrētā reglamenta pārkāpuma fiksēšanas no atbildīgo institūciju puses - pēc savas iniciatīvas - veikt spēles rezultāta anulēšanu vai spēles atkārtotu aizvadīšanu. Analoģiski Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas kompetencē neietilpst lēmuma par tehniskā zaudējuma ar rezultātu 0:3 piešķiršanu pieņemšana, bet šī jautājuma novirzīšana izskatīšanai LFF Disciplinārlietu komitejas sēdē.

[23.] LFF statūtos ir nostiprināts viens no LFF darbības pamatmērķiem - pārstāvēt un aizsargāt LFF biedru intereses. LFF Disciplinārlietu komitejas kā LFF sastāvdaļas ieskatā nav vēlama situācija, kad LFF biedri - futbola klubi - paliek neaizsargāti, piemēram, gadījumos, kad pārkāpumi tiek fiksēti vai disciplinārās sankcijas tiek piemērotas nepamatoti.

[24.] Konkrētajā gadījumā nepastāv juridiskais pamatojums FK "Liepāja" vai RFS iesniegumu apmierināšanai. Turklāt LFF Disciplinārlietu komiteja atzīst, ka iesniedzēju iesniegumos izteiktā lūguma apmierināšanas gadījumā netiks panākts godīgs un taisnīgs tiesisko attiecību noregulējums. Tas neveicinās "Fair Play" principa pilnveidošanu Latvijas futbolā, necels futbola prestižu un sabiedrības uzticību LFF un Virslīgai. Tas var būt par pamatu futbola sabiedrības sašķeltībai, jo faktiski spēles uzvarētājs netiks noskaidrots laukumā.

[25.] LFF Disciplinārlietu komitejas ieskatā LFF nācionalā regulējuma tvērums ir pilnveidojams, tomēr šī spēle būtu jānospēlē saskaņā ar Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmumā noteikto, jo noteikumi neparedz citu situācijas risinājuma scenāriju.

[26.] LFF Disciplinārlietu komiteja atzīst, ka pie esošā nācionālā regulējuma, kas precīzi nedefinē LFF atbildīgo institūciju un komandu rīcību līdzīgos gadījumos, Virslīgas čempionāta organizācijas komitejas 19.10.2020. lēmums konkrētajos apstākļos ir samērīgs ar abu komandu interesēm un nepārkāpj "Fair Play" principu.

Rezolutīvā daļa

Norādītajos apstākļos, pamatojoties uz LFF statūtiem, LFF Juridisko institūciju nolikumu, LFF Disciplināro reglamentu, Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komiteja

nolēma:

  • noraidīt FK "Liepāja" 23.10.2020. iesniegumu par zaudējuma ar rezultātu 0:3 piešķiršanu RFS un naudas soda uzlikšanu;
  • noraidīt RFS 28.10.2020. iesniegumu par zaudējuma ar rezultātu 0:3 piešķiršanu FK "Liepāja" un naudas soda uzlikšanu.

LFF Disciplinārlietu komitejas lēmumu var pārsūdzēt LFF Apelāciju komitejā, ievērojot LFF Disciplinārā reglamenta 5.4. punktā noteikto apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtību.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Lēmums pieņemts saskaņā ar LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokolu Nr. 2020/34.