Līdz pieteikšanās termiņa beigām Latvijas Futbola federācija (LFF) saņēmusi kopskaitā 20 pašvaldību un klubu pieteikumus dalībai slēgto futbola haļļu būvniecības programmā. Kā iepriekš ziņots, programma paredz LFF līdzfinansējumu līdz 500 000 EUR viena projekta ietvaros, bet pirmās slēgtās halles būvniecību plānots realizēt 2021. gadā.

Pēc pieteikumu saņemšanas tuvākajos mēnešos LFF valdes apstiprinātā programmas vērtēšanas komisija izvērsīs pārrunas ar attiecīgajām pašvaldībām un klubiem, apzinot attiecīgo projektu realizēšanas iespējas no laika termiņa un finansējuma nodrošinājuma viedokļa.

Slēgto futbola haļļu programma ir viena no prioritātēm LFF nospraustajos Latvijas futbola infrastruktūras attīstības virzienos periodam no 2021. līdz 2024. gadam. Pašreizējā iecere ir četru gadu laikā realizēt līdz septiņiem šāda veida projektiem.

"Saņemto pieteikumu skaits apstiprina secinājumu, kuru kopā ar savu komandu biju guvis vēl pirms kļūšanas par LFF prezidentu – slēgtās futbola halles Latvijas futbolam ir reāla nepieciešamība. Tie nav tikai vārdi un lozungi – tas ir klimatisko apstākļu un pašreizējā Latvijas futbola infrastruktūras nodrošinājuma radīts fakts. Tieši tāpēc šī iniciatīva ir viens no stūrakmeņiem, strādājot pie Latvijas futbola infrastruktūras attīstīšanas īsā un vidējā termiņā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Prieks par pašvaldību un klubu lielo atsaucību un ieinteresētību iesaistīties programmas realizēšanā, bagātinot pašmāju jauniešiem, profesionāļiem un amatieriem pieejamo futbola infrastruktūras klāstu. Aiz katra no šiem pieteikumiem ir reāla interese un iespējas, tāpēc vērtēšanas komisiju gaida skrupulozs un niansēts darbs, lai izvērtētu saņemtos pieteikumus un izveidotu veicamo darbu laika skalu, kas nestu lielāko iespējamo labumu Latvijas un tās reģionu futbola izaugsmei."

Programmas vērtēšanas komisijas sastāvā LFF valde apstiprinājusi LFF viceprezidentu Sergeju Kovaļovu, LFF izpilddirektoru Arturu Gaidelu, LFF sporta direktoru Juriju Andrejevu un LFF infrastruktūras attīstības speciālistu Sergeju Glaskovu.