Pēc attiecīgā nolikuma izveidošanas un apstiprināšanas Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde virza tālākai realizēšanai futbola haļļu būvniecības iniciatīvu, kas paredz LFF līdzfinansējumu līdz 500 000 EUR katra projekta ietvaros. Tiek uzsākts dialogs ar LFF biedriem un pašvaldībām, lai apzinātu šābrīža interesi par futbola haļļu būvniecību.

"Futbola haļļu būvniecības iniciatīva ir viens no mūsu piedāvātās attīstības programmas stūrakmeņiem. Mēs pildām LFF biedriem dotos solījumus un virzāmies tālāk šī projekta realizēšanā. Visupirms esam vienojušies par visām nolikuma niansēm, kas tagad mums ļauj ar pašvaldībām un LFF biedriem runāt par pavisam konkrētām iespējām un termiņiem. Jau tuvākā mēneša laikā sagaidām pirmo pieteikumu iesniegšanu, lai, visam ritot pēc plāna, jau nākamā gada laikā pirmais no projektiem ieraudzītu savu dienasgaismu," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Trešdien, 12. augustā, notikušajā LFF valdes sēdē tāpat tika apstiprināts vairāku LFF pastāvīgo un pagaidu komiteju sastāvs, kā arī panākta vienošanās turpināt Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas realizēšanu, pilnveidojot tās noteikumus un piedāvājumu.

Turpinot darbu pie LFF komiteju sastāva komplektēšanas, valde iepazinās ar LFF biedru un iepriekš apstiprināto komiteju priekšsēdētāju virzītajiem kandidātiem darbam attiecīgajās komitejās. LFF valde uzklausīja uzaicināto personu redzējumu par veicamajiem darbiem un apstiprināja sekojošu pastāvīgo un pagaidu komiteju sastāvus:

  • LFF Finanšu komiteja – Ieva Lagzdiņa (priekšsēdētāja), Maksims Krivuņecs, Jekaterina Juhimeca, Atis Kovaļovs, Liāna Sproģe;
  • Futbola veterānu komiteja – Dainis Gudermanis (priekšsēdētājs), Gvido Treimanis, Boriss Marozovs, Aigars Ragainis, Andris Kaģis, Viktorija Mihaļčuka, Mihails Zemļinskis;
  • Attīstības un jauniešu komiteja – Arturs Zakreševskis (priekšsēdētājs), Eduards Borisevičs, Māris Landmanis, Edgars Kaļva, Mārtiņš Jaunskalže, Andis Ādamsons. Par vēl viena komitejas locekļa kandidatūru tiks lemts atsevišķi;
  • Tiesnešu komiteja – Jānis Mežeckis (priekšsēdētājs), Ginta Pēce, Kiazo Leladze, Andrejs Sipailo. Par vēl viena komitejas locekļa kandidatūru tiks lemts atsevišķi.

Sacensību komitejas priekšsēdētāja amatam LFF valde lēma turpināt piemērotākās kandidatūras meklējumus. Nākamajās valdes sēdēs tiks izskatīts arī Sieviešu futbola komitejas, kā arī Infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja un komitejas locekļu apstiprināšanas jautājums.

LFF valde iepazinās ar federācijas īstenotās Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas aizvadīto četru gadu darbības ciklu, kurā vairāk nekā 80 LFF biedriem sniegts finansiāls atbalsts izvirzīto mērķu sasniegšanai apjomā līdz 20 000 EUR visa cikla ietvaros katram no programmas dalībniekiem. LFF valde ir vienisprātis, ka programmai jāturpina sava darbība, tomēr nepieciešama tās nosacījumu, kritēriju un piedāvāto iespēju atjaunošana un pilnveidošana. Ar šādu mērķi lemts izveidot īpašu darba grupu Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas tālākās darbības plānošanai.

LFF prezidents Vadims Ļašenko iepazīstināja LFF valdi ar šonedēļ izrunātajiem jautājumiem, piedaloties videokonferencē ar Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentu Džanni Infantino. LFF valdē uzsākta diskusija par FIFA piedāvātās Covid-19 seku un ietekmes mazināšanas atbalsta programmas iespējām, kas iekļauj virkni potenciālo saistīto programmu ar kopējo pieejamo summu līdz 1,5 miljoniem ASV dolāru. Trešdaļa no pieejamās summas paredzēta specifiski sieviešu futbola attīstības projektu realizēšanai.

Nākamajā gadā LFF atzīmējot savu simto jubileju, LFF valde apstiprinājusi darba grupu ar šo zīmīgo notikumu saistīto pasākumu un iekļaujamo vērtību plānošanai.

Līdz nākamajai LFF valdes sēdei tiek paredzēts saskaņot un virzīt uz apstiprināšanu LFF pilnvarojuma noteikumus, LFF iekšējos darba kārtības noteikumus un citus saistītos nolikumus.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 21. augustā LFF Mācību un treniņu centrā "Staicele", cita starpā skatot ar bāzes attīstību saistītos jautājumus.