Latvijas Futbola federācija (LFF) aicina organizācijas biedrus izvirzīt savus kandidātus darbam pašlaik apstiprinātajās LFF pastāvīgajās komitejās. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 11. augusts.

Pieteikumi kopā ar motivācijas vēstuli iesniedzami, rakstot uz e-pasta adresi info@lff.lv.

Zemāk pieejami kritēriji LFF pastāvīgo komiteju locekļu kandidātu izvirzīšanai. Izvērtējot kandidātu atbilstību, gala lēmumu par komiteju locekļu apstiprināšanu pieņems LFF valde.

FINANŠU KOMITEJA:

Finanšu komiteja uzrauga finanšu vadību un sniedz padomus valdei finanšu un aktīvu pārvaldības jautājumos. Tā analizē LFF budžetu un ģenerālsekretāra sagatavotos finanšu pārskatus un iesniedz tos valdei apstiprināšanai.

Prasības komitejas locekļiem:

 • Augstākā izglītība finanšu vadības, grāmatvedības vai ekonomikas jomā;
 • Vismaz 3 gadus ilga darba pieredze finanšu jomā;
 • Pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no vēlēšanu datuma, nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu;
 • Spēja formulēt savu viedokli;
 • Valsts valodas prasmes augstā līmenī.

SACENSĪBU KOMITEJA:

Sacensību komiteja sniedz padomus un atbalstu valdei tās pienākumu izpildē attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar LFF sacensībām saskaņā ar LFF statūtu noteikumiem un LFF sacensībām piemērojamajiem noteikumiem.

Prasības komitejas locekļiem:

 • Vismaz 3 gadus ilga pieredze darbā futbola klubā vai organizācijā, kas aktīvi darbojas futbola jomā;
 • Pieredze kluba vai futbola organizācijas vadībā un darbā ar stratēģisko jautājumu risināšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no vēlēšanu datuma, nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu;
 • Spēja formulēt savu viedokli;
 • Valsts valodas prasmes augstā līmenī.

ATTĪSTĪBAS UN JAUNIEŠU KOMITEJA:

Futbola attīstības un jauniešu komiteja sniedz padomus un atbalstu valdei tās pienākumu izpildē attiecībā uz jautājumiem par LFF attīstību jauniešu un amatieru programmās, piemērotu stratēģiju izstrādi un popularizēšanu, kā arī sniedz rekomendācijas šīs stratēģijas ieviešanā.

Prasības komitejas locekļiem:

 • Pieredze attiecīgajā jomā (vismaz 3 gadus ilga pieredze darbā futbola klubā vai organizācijā, kas aktīvi darbojas futbola jomā, kā organizācijas vadītājam vai trenerim tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Pieredze kluba vai futbola organizācijas vadībā un darbā ar stratēģisko jautājumu risināšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēja formulēt savu viedokli;
 • Valsts valodas prasmes augstā līmenī.

TIESNEŠU KOMITEJA:

Tiesnešu komiteja sniedz padomus un atbalstu valdei tās pienākumu izpildē attiecībā uz jautājumiem par tiesāšanu, tiesnešu izglītību un apmācību. Tiesnešu komiteja ievieš labojumus LFF spēles noteikumos saskaņā ar IFAB aktuālajiem spēles noteikumiem. Tā apstiprina tiesnešus uz LFF rīkoto sacensību spēlēm un spēlēm, kurās LFF ir atbildīga par tiesnešu iecelšanu.

Prasības komitejas locekļiem:

 • Vismaz 5 gadus ilga pieredze tiesāšanas speciālista darbā (tiesnesis vai tiesnešu inspektors);
 • Pēdējo piecu gadu laikā nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu;
 • Valsts valodas prasmes augstā līmenī;
 • Spēja formulēt savu viedokli;
 • Par komitejas locekli nevar būt persona, kura vienlaikus strādā LFF Tiesnešu nodaļā.

Pēc UEFA rekomendācijām Tiesnešu komitejas sastāvā ieteicams iekļaut telpu futbola un sieviešu futbola pārstāvjus. Saskaņā ar Tiesnešu konvenciju vismaz 80% Tiesnešu komitejas locekļu ir jābūt ar pieredzi tiesāšanas speciālista darbā.

SIEVIEŠU FUTBOLA KOMITEJA:

Sieviešu futbola komiteja sniedz padomus un atbalstu valdei tās pienākumu izpildē attiecībā uz jautājumiem ar sieviešu futbolu saistītos jautājumos, konkrēti - par spēles struktūru valstī un attiecībām starp klubiem, līgām un konfederāciju. Komiteja sniedz priekšlikumus valdei par sieviešu futbola attīstību, popularizēšanu un vadību valsts mērogā.

Prasības komitejas locekļiem:

 • Pieredze attiecīgajā jomā (vismaz 3 gadus ilga pieredze darbā futbola klubā vai organizācijā, kas aktīvi darbojas sieviešu futbola jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Pēdējo 5 gadu laikā, skaitot no vēlēšanu datuma, nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu;
 • Spēja formulēt savu viedokli;
 • Valsts valodas prasmes augstā līmenī.