Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 23. jūlija sēdē diskutēja par prioritāri veicamajiem darbiem un atbildības sfērām, kā arī apstiprināja vairāku LFF komiteju priekšsēdētājus.

Diskutējot par LFF darbības prioritāšu noteikšanu tuvākajam laikam, valdes locekļi dalījās redzējumā par Latvijas futbola attīstības stratēģijā 2017. – 2024. gadam realizēto, uzsākto un paredzēto procesu sinerģisku salāgošanu ar LFF prezidenta Vadima Ļašenko piedāvāto Latvijas futbola attīstības programmu 2020. – 2024. gadam. Līdzās stratēģiskai Latvijas izlašu, spēlētāju, klubu, sacensību, infrastruktūras un LFF kā organizācijas attīstībai LFF valde diskutēja par nepieciešamajiem pakārtotajiem soļiem, lai īstenotu arī ar futbola sabiedrību izdiskutētos attīstības virzienus reģionālo futbola centru izaugsmē un tuvojošās LFF simtgades izcelšanā. Ar šo zīmīgo jubileju saistīto pasākumu un iekļaujamo vērtību plānošanai LFF valde vienojās par šim mērķim paredzētas darba grupas izveidi.

Valdes locekļi efektīvas darba organizēšanas nolūkos vienojās par savu individuālo dalību un atbildību konkrētu Latvijas futbola attīstības segmentu stratēģisko lēmumu pieņemšanā, nodibinot ciešu sadarbību ar attiecīgajos segmentos iekļautajām LFF komitejām un LFF struktūrvienībām.

Valde pēc uzaicināto personu skatījuma uzklausīšanas un atbilžu saņemšanas uz interesējošajiem jautājumiem lēma apstiprināt sekojošus LFF pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus:

  • Finanšu komiteja – Ieva Lagzdiņa
  • Attīstības un jauniešu komiteja – Arturs Zakreševskis
  • Tiesnešu komiteja – Jānis Mežeckis

Atsevišķi LFF valde izskatīs pretendentus uz Sieviešu futbola komitejas un Sacensību komitejas priekšsēdētāju pozīcijām, kā arī uz iepriekš apstiprinātās Infrastruktūras pagaidu komitejas priekšsēdētāja amatu. Citas iepriekš apstiprinātās Futbola veterānu pagaidu komitejas priekšsēdētāja amatā valde apstiprināja Daini Gudermani. Uzsāktā diskusija par piedāvājumu izveidot Elites futbola pagaidu komiteju turpinās, kamēr stratēģiskās padomes sastāva izveidošanai kā tās vadītājs iecelts Vadims Ļašenko.

Vienlaikus attiecībā uz komiteju locekļu izvirzīšanu LFF administrācijai sadarbībā ar komiteju priekšsēdētājiem uzticēts saskaņā ar LFF statūtiem noteikt kandidātu minimālās prasības. Tiek izsludināta komiteju locekļu kandidātu pieteikšanās darbam tajās komitejās, kurās jau ir iecelti to priekšsēdētāji.

"Vēlos izteikt pateicību LFF valdes locekļiem par produktīvām, aktīvām un diskusijām bagātām pirmajām tikšanās reizēm. Gan uzlabojumu ieviešanā, gan pausto solījumu realizēšanā virzāmies uz priekšu kā komanda, soli pa solim radot spēcīgu stratēģiskās attīstības kodolu, kas skaidri apzinās mērķus, iespējas un atbildības. Savu darbu organizējam tā, lai cilvēki būtu iedvesmoti realizēt sevi Latvijas futbolā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Ņemot vērā segmenta specifiku, atsevišķi vēlos komentēt LFF valdes izvēli Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja amatā apstiprināt Jāni Mežecki. Mēs tikāmies ar vairākiem kandidātiem, klātienē uzklausot arī Ivara Kazāka, Vadima Direktorenko un Vadima Čerņikova skatījumu uz tiesnešu jomas attīstību, kā arī apspriežot Andreja Sipailo kandidatūru, diskutējām un noslēgumā atzinām, ka piemērotākā kandidatūra ir Jānis Mežeckis. Šajā konkrētajā brīdī un laikā Latvijas futbola tiesnešu videi ir nepieciešams cilvēks ar visaugstāko autoritāti, visplašāko pieredzi, dziļām Latvijas futbola vides zināšanām un plašu kontaktu loku, kā arī spējām vadīt komandu. Ticam, ka Jānis Mežeckis šī amata šābrīža vajadzībām atbilst – viņš spēs ap sevi pulcēt izteiktus tiesāšanas aroda profesionāļus, vienlaikus atrodot kopīgu valodu ar visiem. Tas ir tas, kas Latvijas futbola tiesnešu sistēmai tieši šobrīd ir vajadzīgs visvairāk."

Jānis Mežeckis kā LFF Tiesnešu komitejas priekšsēdētājs saskaņā ar LFF statūtiem neturpinās pildīt LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas locekļa pienākumus.

"Atsevišķi LFF valdes un savā vārdā vēlos izteikt pateicību visai LFF vadības un darbinieku komandai, kā arī procesā iesaistītajiem dienestiem, sadarbības partneriem, klubiem, tiesnešiem, LFF biedriem un citiem par zibenīgu un ārkārtīgi profesionālu reakciju uz nesenajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem Latvijas futbolā. Šī krīzes situācija tika pārvarēta veidā, kas dara godu futbolam un liek citiem mūs uzlūkot kā piemēru. Nezaudēsim modrību un rūpēsimies gan par savu, gan par apkārtējo drošību!" izceļ Vadims Ļašenko. "LFF valdes un administrācijas līmenī turpinās darbs pie sistemātiskas Covid-19 radīto seku mazināšanas un futbola interešu aizsargāšanas."

Nākamajā LFF valdes sēdē, kas paredzēta 12. augustā, paredzēts turpināt LFF pastāvīgo un pagaidu komiteju sastāvu komplektēšanu un prioritāro attīstības segmentu izvērtēšanu. Savukārt augusta otro LFF valdes sēdi, kas tiek plānota 21. augustā, nolemts aizvadīt LFF Mācību un treniņu centrā "Staicele", skatot jau ceturtdienas valdes sēdē aizsāktos bāzes sakārtošanas un attīstības jautājumus.