Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks 23. jūlijā plkst. 10:30 LFF telpās.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • Par prioritāšu noteikšanu 2020. gadam;
  • Par LFF pastāvīgo un pagaidu komiteju priekšsēdētājiem;
  • Par LFF MTC "Staicele";
  • Dažādi:
    - Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari;
    - Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.