Divos virslīgas čempionāta klubos konstatēti kopumā četri attiecīgo klubu administrācijas darbinieku vai apkalpojošā personāla pārstāvju COVID-19 saslimšanas gadījumi. Visas pakārtotās darbības tiek veiktas ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm. Visos virslīgas klubos ceturtdien, piektdien un turpmākajās dienās tiek veiktas centralizētas COVID-19 pārbaudes.

Pēc informācijas saņemšanas par COVID-19 saslimšanas gadījumu vienai personai, kas 3. jūlijā apmeklēja LFF kongresu, LFF tūlītēji organizēja gan kongresa rīkošanā iesaistīto, gan neiesaistīto LFF darbinieku testēšanu, kā arī tika veiktas pārbaudes LFF valdes locekļiem. Operatīvā kārtā veiktās šo cilvēku pārbaudes pozitīvas analīzes nenesa.

Paralēli LFF uzsāka kongresā klāt bijušo LFF biedru, tehnisko darbinieku un viesu apziņošanu, aicinot izmantot iespēju veikt valsts apmaksātās pārbaudes. Tāpat LFF savus spēkus koncentrēja LFF organizēto sacensību sanitārā protokola tālākai ievērošanai, sniedzot konsultatīvo un organizatorisko atbalstu virslīgas klubiem un to testēšanā, lai iespējami ātri nodrošinātu pēc iespējas drošākus apstākļus virslīgas čempionāta turpināšanai.

Šīs ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un Centrālo laboratoriju saskaņotās darbības atklājušas četrus saslimšanas gadījumus divos virslīgas klubos (vienā klubā trīs, vienā klubā viens gadījums). Starp saslimušajām personām nav attiecīgo klubu spēlētāju.

Pēc LFF pieejamās informācijas trīs no šiem četriem saslimšanas gadījumiem saista pārvietošanās kopīgā transportlīdzeklī pēc 3. jūlija LFF kongresa ar personu, par kuras saslimšanu 8. jūlijā parādījās pirmā publiskā informācija. Ceturtā persona pozitīvu analīzi saņēmusi, attiecīgajā klubā veicot centralizēto testēšanu. Par visiem šiem un saistošajiem apstākļiem ir informēti SPKC profesionāļi sekmīgai epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.

Abos attiecīgajos virslīgas klubos jau ir veiktas centralizētas COVID-19 pārbaudes un visi rezultāti jau ir apkopoti. Citi jauni saslimšanas gadījumi nav konstatēti.

Noteiktā secībā tiek testēti arī pārējo virslīgas klubu spēlētāji un oficiālās personas, kā arī sacensību tiesneši.

Kā to paredz SPKC norādes un LFF organizēto sacensību sanitārais protokols, visas četras personas uz nepieciešamo periodu atrodas pašizolācijā.

Papildus tam pēc LFF pieejamās informācijas līdz šim veiktajās pārējo LFF 3. jūlija kongresa dalībnieku (LFF biedri, viesi, tehniskais personāls, vēlēšanu kandidāti) pārbaudēs konstatēts vēl viens COVID-19 saslimšanas gadījums.

Tāpat konstatēts, ka vienas saslimušās personas ģimenes piederīgais piektdien atradies FS "Metta" kluba treniņnometnē LFF mācību un treniņu centrā "Staicele". Pēc konsultācijām ar attiecīgajām iestādēm, kā arī izvērtējot FS "Metta" plašo preventīvo un drošības pasākumu klāstu, kas tiek nodrošināts akadēmijas jauniešiem, saslimšanas riski bija vērtējami kā zemi. Neskatoties uz to, persona tika operatīvi atbrīvota no tālākas dalības nometnē un tai tika nodrošināta nepieciešamā pārbaude, kamēr pārējo nometnes dalībnieku vecāki tika informēti par nepieciešamību turpmāko periodu rūpīgi sekot līdzi savu atvašu pašsajūtai, nepieciešamības gadījumā veicot arī pakārtotās SPKC rekomendētās darbības. Pārbaudēs ģimenes piederīgajam saslimšana netika konstatēta.