Piektdien, 3. jūlijā, "Elektrum Olimpiskajā centrā" Rīgā notika Latvijas Futbola federācijas (LFF) vēlēšanu kongress, kurā tika ievēlētas LFF amatpersonas: prezidents, viceprezidenti, valdes locekļi, kā arī neatkarīgo komiteju locekļi. Par organizācijas vadītāju ar biedru vairākuma atbalstu kļuva Vadims Ļašenko.

Kongresu klātienē apmeklēja 129 no 136 LFF biedriem. Pirmoreiz vēsturē LFF kongresā balsošana tika organizēta ar elektronisko balsošanu.

KONGRESA FOTOGALERIJA

Kongresa ietvaros savu ziņojumu par organizācijas darbu 2019. gadā sniedza LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. Viņš izcēla LFF veiktās struktūru izmaiņas, kas virzītas uz nacionālo izlašu attīstīšanu, akcentēja Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas (KIAAP) ietvaros sniegto atbalstu klubiem. Tāpat ģenerālsekretārs pamatoja nacionālo sacensību izmaiņu nepieciešamību. Infrastruktūras attīstības labā izcelts ieguldījums jaunu futbola laukumu ieklāšanā, laistīšanas sistēmu izveidē, kā arī ieguldījums "Daugavas" stadionā, lai tas atbilstu UEFA prasībām. Tāpat ģenerālsekretārs atbildēja uz biedru jautājumiem.

Tāpat kongresa gaitā biedriem bija iespēja iepazīties ar konsolidētās un revidētās bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu, kā arī ar zvērināta revidenta ziņojumu. LFF biedri apstiprināja zvērināta revidenta ziņojumu. "Par" revidenta ziņojuma apstiprināšanu balsoja 104 biedri, "pret" balsoja 7 biedri, pārējie biedri balsojumā atturējās.

Kongresa darba kārtības gaitā tika apstiprināts arī 2020. gada LFF budžets ar 187 tūkstošu eiro lielu ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. "Par" 2020. gada LFF budžeta apstiprināšanu balsoja 111 biedru, "pret" balsoja 11 biedru, pārējie biedri neizmantoja savas balsstiesības.

LFF biedri balsoja arī par juridisko komiteju jauno nolikumu apstiprināšanu. Ar 113 balsīm "par" un deviņu biedru balsīm "pret" tika apstiprināts LFF Juridisko institūciju nolikums, LFF Ētikas kodekss, LFF Disciplinārais reglaments un LFF Klubu licencēšanas institūciju nolikums.

Balsojuma laikā par LFF prezidenta amatu par Sandi Ģirģenu balsoja 26 biedri, bet Vadimam Ļašenko savas balsis atdeva 96 biedri.

Uz LFF viceprezidentu amatiem (diviem) bija trīs pretendenti. Katrs biedrs drīkstēja atdot savas balsis par diviem kandidātiem. Sergejs Kovaļovs ieguva 95 biedru atbalstu, Olafs Pulks - 85 balsis, bet Vladimiram Šteinbergam tika 40 biedru balsis, pirmajiem diviem tiekot ievēlētiem amatā.

Sešām LFF valdes kandidātu vietām bija astoņi pretendenti. Biedri drīkstēja balsot par sešiem kandidātiem. Balsojuma rezultāti bija šādi: Jānis Apse (71 balsis), Jānis Engelis (88), Guntars Indriksons (48), Anastasija Kučinska (73), Emīls Latkovskis (86), Nauris Mackevičs (97), Viktorija Mihaļčuka (84), Andis Rozītis (92). Tā kā mazākais balsu skaits bija Guntaram Indriksonam un Jānim Apsem, viņi netika LFF valdē. Jaunajā valdē biedru intereses aizstāvēs Jānis Engelis, Anastasija Kučinska, Emīls Latkovskis, Nauris Mackevičs, Viktorija Mihaļčuka un Andis Rozītis.

Disciplinārlietu komitejā tika ievēlēti: Jevgēņija Tverjanoviča, Jānis Pavlovskis, Aleksandrs Čapulis, Raivis Grīnbergs, Ēriks Pļuta. LFF biedri šādu sastāvu apstiprināja ar balsojumu "par" 96 un "pret" 21 balss.

Godīgas spēles un ētikas komitejā biedri ievēlēja: Ivo Klotiņš, Aigars Siliņš, Jānis Mežeckis, Aleksandrs Žuravļovs. Balsojuma rezultāts: "par" 83, "pret" 32.

Spēlētāju statusa un pāreju komitejā biedri uzticību pauda Matīsam Šķiņķim, Reinim Papulim, Sergejam Usačovam, Aleksandram Kuzņecovam un Jānim Brīdiņam.

Apelāciju komitejā biedri ievēlēja Radu Matjušinu, Eduardu Žabko, Edgaru Strēli, Guntu Pālu.

Pārvaldības un attīstības nodaļā biedri izraudzījās Anrī Leimani.