Piektdien, 10. jūlijā, plkst. 15:00 Latvijas Futbola federācijas (LFF) telpās notiks pirmais LFF starpnieku eksāmens, kas "Covid-19" izplatības rezultātā tika pārcelts no tā sākotnēji plānotā norises laika aprīlī. Eksāmens tiek organizēts saskaņā ar 2. martā pieņemtajiem LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumiem. Pieteikšanās termiņš dalībai eksāmenā – 7. jūlijs.

Pamatprasības pretendentiem:

  • Licences pretendents iesniedz starpnieku uzņemšanas komisijai iesniegumu par starpnieka reģistrāciju, iesniegumam pievienojot aizpildītu starpnieka deklarāciju un CV (visi dokumenti jāsūta uz e-pasta adresi arturs.salnikovs@lff.lv);
  • Komisija izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus, kā arī pretendenta atbilstību noteikumiem un pieņem lēmumu par pretendenta pielaišanu eksāmenam. Nepieciešamības gadījumā pretendents pirms eksāmena tiek uzaicināts uz LFF uz pārrunām;
  • Eksāmena sekmīgas nokārtošanas gadījumā pretendents var tikt reģistrēts LFF kā starpnieks.

Atbilstoši LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumiem pretendentiem ir jāpārzina sekojoši normatīvie akti:

  • LFF reglaments par spēlētāju statusu un pārejām;
  • LFF statūti (2019. gada redakcija);
  • FIFA reglaments par spēlētāju statusu un pārejām.

Sīkāku informāciju par eksāmena norisi var saņemt, sazinoties ar LFF Sacensību nodaļas vadītāju Artūru Saļņikovu (28667123).