Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 25. maija sēdē apstiprināja izmaiņas virslīgas čempionāta reglamentā, 2020. gada sezonā palielinot atļauto spēlētāju maiņu skaitu no trim līdz piecām.

Minētos grozījumus futbola spēles noteikumos "Covid-19" radītās situācijas ietekmē izstrādājusi Starptautiskā Futbola asociācijas valde (IFAB), paredzot palielināt atļauto maiņu skaitu tiem čempionātiem, kuru plānotais noslēgums ir līdz 2020. gada 31. decembrim. Izmaiņas vietēji saskaņotas arī virslīgas klubu kopsapulcē un LFF Klubu sacensību komitejā.

PAR MTC "STAICELE" DIBINĀTĀJU SĒDĒ IZSKATĀMAJIEM JAUTĀJUMIEM

Gatavojoties LFF Mācību un treniņu centra "Staicele" dibinātāju sēdei, kurā LFF pārstāvja funkcijas veiks tam iepriekš pilnvarotais LFF otrais viceprezidents Sergejs Kovaļovs, LFF valde iepazinās ar tehnisko darbu sarakstu un rīcības plānu, kas skar bāzes juridiskos un finanšu jautājumus.

"Covid-19" radītās dīkstāves iespaidā, balstoties uz bāzes 2020. gada pasākumu plānu, aprēķināti bāzes neiegūtie ieņēmumi aptuveni 18 000 eiro apmērā, kas līdz ar to veido pašlaik aktuālo bāzes finansiālo saistību apjomu. Uz LFF valdes interesējošajiem jautājumiem, diskutējot par pašreizējām un prognozējamajām bāzes saistībām, kā arī nepieciešamajiem ieguldījumiem bāzes tālākā uzturēšanā un attīstībā, atbildēja MTC "Staicele" valdes loceklis Jānis Čaplinskis. LFF valdes locekļi dalījās savā vērtējumā par bāzes tālākās darbības iespējamajiem modeļiem un LFF iesaisti.

Uzklausot visus viedokļus, LFF valde vienojās nodrošināt MTC "Staicele" bāzes pamatfunkciju atbalstīšanu no LFF budžeta līdzekļiem vismaz līdz citam ar šo jautājumu saistītam nākamā LFF valdes sastāva lēmumam. J. Čaplinskim uzdots sagatavot precizētu bāzes 2020. gada budžetu, pamatojoties uz "Covid-19" ārkārtējās situācijas radītajām sekām. Jautājums par atbalsta apmēra noteikšanu tiks skatīts atsevišķi pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.

LFF 2019. GADA FINANŠU PĀRSKATA REVĪZIJA

Aizvadītajā sēdē LFF valde uzklausīja neatkarīgo revidentu "Ernst & Young", kas īstenojis federācijas 2019. gada finanšu pārskata revīziju un noslēdz attiecīgā ziņojuma sniegšanu. Tas tiks prezentēts LFF biedriem 3. jūlijā gaidāmajā federācijas kongresā. Valde ieguva atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par topošā atzinuma būtību un salīdzinošajiem finanšu rādītājiem.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 15. jūnijā.