Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks pirmdien, 25. maijā, plkst. 10:00.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • Informācija par 2019. gada LFF finanšu pārskatu;
  • Par MTC "Staicele" dibinātāju sēdē izskatāmajiem jautājumiem;
  • Dažādi:
    - Par Balvu novada pašvaldības iesniegumu;
    - Par izmaiņām Spēles noteikumos un virslīgas čempionāta reglamentā.