2020. gada 20. maijā
Rīga                    

LFF DK sēdes protokols Nr. 2020/03

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Pavlovskis, V. Barkovs, J. Liepiņš.
Komisijas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. I. Par Zaharāna š. g. 18. maija iesniegumu

LFF DK, iepazīstoties ar š. g. 18. maija I. Zaharāna iesniegumu par 2019. gada 4. septembrī piemērotās diskvalifikācijas daļēju atcelšanu, vienbalsīgi nolemj:

  • atcelt I. Zaharāna atlikušo diskvalifikācijas termiņu, kas tika piemērots ar 2019. gada 4. septembra LFF DK lēmumu (protokols Nr. 2019/30) (LFF Disciplinārā reglamenta p.1.23).