Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde trešdien, 22. aprīlī, vienojās federācijas biedru un tiesnešu atbalstam ārkārtējās situācijas apstākļos novirzīt papildus līdz 100 000 eiro, kas iespējams, pateicoties LFF budžeta pārplānošanai un veiksmīgām pārrunām ar federācijas starptautiskajiem partneriem. Atkarībā no tālākās valstiskās situācijas attīstības LFF paredz iespējamu atbalsta mehānisma koriģēšanu un papildu finansējuma nodrošināšanu.

Iepriekš LFF valde, reaģējot uz valstī noteikto ārkārtējo situāciju un tās ietekmi uz pašmāju futbola klubu darbību, vienojās par papildu atbalsta nodrošināšanu LFF biedriem. Šim mērķim tika izveidota īpaša darba grupa LFF biedru konsultēšanai, kā arī atbalsta sistēmas un tās kritēriju izveidei. Tiek izstrādāts attiecīgs nolikums LFF biedru atbalstam "Covid-19" izraisītās ārkārtējās situācijas laikā, kā arī izveidota darba grupa programmas pieteikumu izvērtēšanai. Programma paredz atbalsta nodrošināšanu arī Virslīgas, 1. līgas un telpu futbola virslīgas sacensību tiesnešiem un tiesnešu inspektoriem.

Nolikuma pamatiestrādnes paredz, ka uz vienreizēju atbalstu, izpildot attiecīgus kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus, var pretendēt katrs no 137 LFF biedriem. Pieejamais finansējums katram pretendentam, kura pieteikums tiks novērtēts kā atbilstošs, variējas atkarībā no attiecīgo kritēriju izpildes.

Atbalsta nolikums pēc valdes piedāvāto precizējumu apkopošanas tiks apstiprināts nākamajā valdes sēdē 27. aprīlī, un pēc tam tas būs pieejams LFF biedriem izskatīšanai un pieteikumu gatavošanai. Apstiprinātā finansējuma izmaksu LFF veiks ātrākajā iespējamajā termiņā.

LFF atgādina, ka paralēli šim ārkārtējās situācijas atbalstam federācija iespēju robežās paātrina Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas finansējuma izmaksu, kā arī ir koriģējusi pašmāju futbola akadēmiju atbalsta programmas nosacījumus, paplašinot iespējas akadēmijām daļu no finansējuma novirzīt akadēmijas treneru un administrācijas darbinieku atalgojuma piemaksu veikšanai. Līdztekus tam LFF pēc situācijas analīzes vērsusies pie atbildīgajām ministrijām, lūdzot veikt tādus precizējumus normatīvajos aktos, kas ļautu arī sporta nozarē strādājošām organizācijām - bērnu futbola skolām un futbola klubiem - pretendēt uz atbalsta mehānismiem ārkārtējās situācijas laikā, jo darba devējiem svarīgākais atbalsta mehānisms - dīkstāves pabalsts - nav piemērots sporta vai sabiedriskajām organizācijām.

Izskatot Biedrības "Latvijas Futbola Virslīga" priekšlikumus, LFF valde vienojās saskaņā ar klubu iesniegtajiem pieprasījumiem atgriezt virslīgas klubiem līdz šim veiktos maksājumus par citu federāciju sagatavoto spēlētāju jeb viesspēlētāju reģistrēšanu un iekļaušanu komandas pieteikumā, lai palīdzētu klubiem esošajos apstākļos nodrošināt finansiālo līdzekļu apriti. Vienlaikus tiek noteikts, ka šo spēlētāju reģistrēšanas maksa atbilstoši tā laika aktuālajai situācijai atkārtoti veicama līdz 2020. gada sezonas sākumam, lai būtu iespējams veikt attiecīgo futbolistu reģistrēšanu dalībai sacensībās. LFF Klubu sacensību komitejai sadarbībā ar LFF Sacensību nodaļu uzdots izstrādāt grozījumu projektu virslīgas čempionāta reglamentā, tajā skaitā izstrādāt grozījumu projektu attiecībā uz citu federāciju sagatavoto spēlētāju reģistrēšanas maksas apmēriem.

CITI JAUTĀJUMI:

Par LFF 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu LFF valde vienojās diskutēt 27. aprīļa sēdē, kad tiks skatīts jautājums arī par ikgadējo izlašu vajadzībām spēlētājus sagatavojušo treneru prēmēšanas nolikumu. Tikmēr LFF Finanšu nodaļai uzdots sagatavot precizēto 2020. gada budžeta projektu izskatīšanai un apstiprināšanai 5. maija valdes sēdē.

Valde akceptēja Ērika Pļutas lūgumu pārcelt viņa kandidatūru LFF juridisko institūciju locekļu vēlēšanās šīgada kongresā no Apelāciju komitejas uz Disciplinārlietu komiteju.

Tāpat trešdienas tikšanās reizē LFF valde vienojās novirzīt "Hattrick III" infrastruktūras programmas finansējuma atlikumu infrastruktūras projektu digitalizācijas programmas realizēšanai, kas Latvijas futbola infrastruktūras ekspertu skatījumā jau ilgstoši bijusi akūta nepieciešamība.