Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), sniedzot visu pieprasīto informāciju dienesta veikto procesuālo darbību ietvaros. Ceturtdien, 16. aprīlī, LFF apmeklēja VID pārstāvji, informējot par uzsākto procesuālo darbību gaitu un apkopojot pieprasīto informāciju.

"Esam ieinteresēti pēc iespējas operatīvākā situācijas atrisināšanā, tāpēc pilnā apmērā sadarbojamies ar VID pārstāvjiem, kuri savu darbu veic profesionāli. Darām un darīsim visu no mums atkarīgo, lai nodrošinātu visas pieprasītās informācijas pieejamību. Mēs iestājamies par ātru iespējamo risinājumu, tāpēc veicam visas uz sadarbību un aktīvu iesaisti vērstas darbības, kādas tiek no mums sagaidītas," komentē LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Uzsākto procesuālo darbību interesēs LFF plašākus komentārus nav tiesīga sniegt.