Saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) statūtiem LFF Vēlēšanu komiteja ir izskatījusi saņemtos pieteikumus uz kandidēšanu darbam LFF valdē un izvērtējusi iesniegtās informācijas atbilstību LFF statūtu un normatīvo aktu prasībām. Apstiprinājums dalībai vēlēšanās piešķirts trim kandidātiem, vēl četriem kandidātiem dotas divas dienas konstatēto trūkumu novēršanai, bet septiņas citas personas saņēmušas atteikumu, jo nav izpildījušas LFF statūtos noteiktās prasības.

Saskaņā ar LFF statūtiem visus ar vēlēšanu kandidātu atbilstību dalībai vēlēšanās saistītos jautājumus izskata šim mērķim izveidotā neatkarīgā institūcija – LFF Vēlēšanu komiteja, kas ieviesta līdz ar pērn apstiprināto LFF statūtu jauno redakciju un kuras sastāvs ir LFF biedru apstiprināts. Attiecībā uz LFF prezidenta, viceprezidentu (2 vakances) un valdes locekļu (6 vakances) pieteikumiem LFF Vēlēšanu komiteja kopš 26. marta, kad beidzās pieteikumu iesniegšanas termiņš, individuālā un neatkarīgā kārtā vērtē kopumā 14 pieteikumu saturu.

LFF Vēlēšanu komiteja par atbilstošiem LFF statūtu prasībām atzinusi šādus pieteikumus:

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | ANDIS ROZĪTIS
 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | EMĪLS LATKOVSKIS
 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | VIKTORIJA MIHAĻČUKA

LFF Vēlēšanu komiteja konstatējusi trūkumus, nosakot termiņu trūkumu novēršanai - divas dienas no lēmuma paziņošanas 7. aprīlī -, šādiem pieteikumiem:

 • PREZIDENTA KANDIDĀTS | VADIMS ĻAŠENKO

Nepilnīgi aizpildīta integritātes anketa.

 • VICEPREZIDENTA KANDIDĀTS | OLAFS PULKS

Nepilnīgi aizpildīta integritātes anketa. Nav iesniegta pases kopija.

 • VICEPREZIDENTA KANDIDĀTS | SERGEJS KOVAĻOVS

Nepilnīgi aizpildīta integritātes anketa.

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | NAURIS MACKEVIČS

Nepilnīgi aizpildīta integritātes anketa.

LFF Vēlēšanu komiteja par neatbilstošiem LFF statūtu prasībām atzinusi šādus pieteikumus:

 • PREZIDENTA KANDIDĀTS | SANDIS ĢIRĢENS

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti 13 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VICEPREZIDENTA KANDIDĀTS | MAKSIMS MIŅEJEVS

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Kandidāts iesniedzis pieteikumu, kuram nav pievienoti dokumenti, kas apliecina LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu izpildīšanu, proti, nav pievienoti dokumenti, kas apliecina, ka vismaz 10% LFF biedri ir izteikuši atbalstu kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VICEPREZIDENTA KANDIDĀTS | VLADIMIRS ŠTEINBERGS

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti mazāk nekā 13 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | ANASTASIJA KUČINSKA

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti 10 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | GUNTARS INDRIKSONS

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti 13 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | JĀNIS APSE

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti mazāk nekā 13 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

 • VALDES LOCEKĻA KANDIDĀTS | JĀNIS ENGELIS

Lai izpildītu LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumus, kandidātam, piesakot kandidatūru uz kādu no valdes amatiem, jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina, ka vismaz 10% biedru (vismaz 14 biedri) ir atbalstījuši kandidāta virzīšanu uz attiecīgo valdes amatu.

Pēc atbalsta dokumentu izpētes par derīgiem atzīti 13 atbalsta pieteikumi, līdz ar to Vēlēšanu komiteja secina, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu 31. panta trešās daļas noteikumu, proti, kandidātam nav nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru izteikts atbalsts kandidāta izvirzīšanai uz attiecīgo valdes amatu. Vēlēšanu komiteja norāda, ka šis fakts rada pietiekošu pamatu, lai Vēlēšanu komiteja atzītu, ka kandidāts nav izpildījis LFF statūtu noteikumus.

LFF Vēlēšanu komitejas atteikumi dalībai vēlēšanās ir pārsūdzami LFF statūtos noteiktajā kārtībā trīs dienu laikā no lēmuma paziņošanas 7. aprīlī.

Kā ziņots, sākotnēji 24. aprīlī paredzētais LFF kongress, kurā paredzētas LFF valdes un juridisko institūciju locekļu vēlēšanas, saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli un ar attiecīgu LFF valdes 3. aprīļa lēmumu pārcelts uz pašlaik nenoteiktu laiku. LFF vērtēs kongresa organizēšanas iespējas atkarībā no tālākās valstī noteiktās ārkārtējās situācijas attīstības gaitas.