Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks 14. aprīlī plkst. 10:00.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • Gada pārskats par 2019. gadu;
  • Informācija par LFF precizēto budžetu;
  • Par atbalsta kritērijiem LFF biedriem (darba grupas procesa norise);
  • Dažādi.