Saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) statūtiem LFF Vēlēšanu komiteja ir izskatījusi saņemto un papildus pieprasīto informāciju no LFF juridisko institūciju locekļu kandidātiem un izvērtējusi iesniegtās informācijas atbilstību LFF statūtu un normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar LFF statūtiem LFF juridisko institūciju locekļu kandidātus, kā arī Pārvaldības un atbilstības nodaļas amatpersonu kandidātus var izvirzīt jebkurš, bet par juridisko institūciju priekšsēdētāju var tikt izvirzīts tikai zvērināts advokāts. Sekojošie kandidāti ir snieguši pietiekamu un atbilstošu informāciju, lai tiktu oficiāli atzīti par vēlēšanu kandidātiem šogad paredzētā LFF kongresa balsojumā par amatiem LFF institūcijās.

Spēlētāju statusa un pāreju komiteja

 • Matīss Šķiņķis (priekšsēdētāja kandidāts)
 • Raitis Tiltiņš (priekšsēdētāja kandidāts)
 • Reinis Papulis
 • Sergejs Usačovs
 • Aleksandrs Kuzņecovs
 • Jānis Brīdiņš

Spēlētāju statusa un pāreju komitejā jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi.

Apelāciju komiteja

 • Žanete Zaharāne (priekšsēdētāja kandidāte)
 • Rada Matjušina (priekšsēdētāja kandidāte)
 • Eduards Žabko
 • Edgars Strēlis
 • Gunta Pāla

Apelāciju komitejā jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi. Vismaz vienam komitejas loceklim jābūt sertificētam grāmatvedim.

Kandidatūru uz komitejas locekļa vietu 22. maijā atsauca Reinis Papulis.

Disciplinārlietu komiteja

 • Jevgēnija Tverjanoviča- Bore (priekšsēdētāja kandidāte)
 • Jānis Pavlovskis
 • Aleksandrs Čapulis
 • Raivis Grīnbergs
 • Ēriks Pļuta (*Pēc paša lūguma un ar LFF valdes 22. aprīļa lēmumu pārcelts no Apelāciju komitejas kandidāta uz Disciplinārlietu komitejas kandidātu)

Disciplinārlietu komitejā jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi (atsaucoties uz apstiprinātajiem pieteikumiem, vismaz viena vieta komitejā paliks brīva).

Godīgas spēles un ētikas komiteja

 • Ivo Klotiņš (priekšsēdētāja kandidāts)
 • Aigars Siliņš
 • Jānis Mežeckis
 • Aleksandrs Žuravļovs

Godīgas spēles un ētikas komitejā jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi (atsaucoties uz apstiprinātajiem pieteikumiem, vismaz viena vieta komitejā paliks brīva).

Pārvaldības un atbilstības nodaļa

 • Igors Prelatovs
 • Anrī Leimanis

Pārvaldības un atbilstības amatpersonai nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze darbā ar pārvaldības, atbilstības un finanšu jautājumiem. Pārvaldības un atbilstības amatpersonai jābūt neatkarīgai tādā ziņā, ka tā nav saistīta ar attiecībām vai apstākļiem, kas varētu ietekmēt spēju pildīt pienākumus efektīvi un objektīvi. It īpaši nav pieļaujams, ka četru gadu laikā pirms iecelšanas amatā vai amata pilnvaru pildīšanas laikā šī amatpersona bijusi vai ir LFF valdes vai kādas citas LFF institūcijas loceklis, kāda LFF biedra izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, algota LFF vai kāda LFF biedra amatpersona vai darbinieks.

Papildus informācija

LFF informē, ka, izsūtot LFF biedriem papildus informāciju par vēlēšanu dalībniekiem statūtos noteiktajā kārtībā un termiņā, LFF biedriem būs pieejama informācija par atsevišķām atrunām, kuras kandidāti ir norādījuši savās integritātes anketās.

Saskaņā ar LFF statūtiem visus ar vēlēšanu kandidātu atbilstību dalībai vēlēšanās saistītos jautājumus izskata šim mērķim izveidotā neatkarīgā institūcija – LFF Vēlēšanu komiteja. Tikai pēc tās izvērtējuma un lēmumu pieņemšanas LFF ir tiesīga oficiāli izziņot kandidātus uz kādu no amatiem.

Attiecībā uz LFF prezidenta, viceprezidentu (2 vakances) un valdes locekļu (6 vakances) pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu LFF skaidro, ka pēdējais termiņš dokumentu iesniegšanai klātienē, elektroniski vai ar pasta zīmogu ir 25. marts. LFF Vēlēšanu komiteja pēc visu pieteikumu saņemšanas, ieskaitot iespējamo laika nobīdi saistībā ar pasta sūtījumiem, turpmāk individuālā un neatkarīgā kārtā komunicēs ar kandidātiem par viņu pieteikumu saturu, dodot laiku līdz 1. aprīlim trūkumu novēršanai, ja tādi tiks konstatēti. Pēc tam nedēļas laikā Vēlēšanu komiteja izskatīs kandidātu pieteikumus, oficiālo vēlēšanu dalībnieku sarakstu apstiprinot 9. aprīlī. Tas līdz ar to uzskatāms par datumu, kurā LFF kā organizācija, ievērojot statūtu prasības, ir tiesīga oficiāli apstiprināt attiecīgos kandidātus kā vēlēšanu dalībniekus.