Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 24. martā notikušajā sēdē izskatīja virkni jautājumu saistībā ar gatavošanos 24. aprīlī plānotajam LFF kongresam, kurā paredzētas LFF prezidenta, LFF valdes un LFF institūciju locekļu vēlēšanas.

Saistībā ar pašlaik valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli LFF valde, ievērojot LFF statūtu prasības, vienojās par 8. aprīli kā noslēdzošo termiņu, līdz kuram pieņemt lēmumu par gaidāmā kongresa norises formu, to organizējot plānotajā formātā, attālinātā tiešsaistes veidā vai pārceļot uz vēlāku laiku.

Tāpat LFF valde iepazinās ar saņemtajiem pieteikumiem uz LFF institūciju locekļu amatiem, kas izskatīti LFF Vēlēšanu komitejā un publiski tiks izziņoti 25. martā. Šīs institūcijas saskaņā ar LFF statūtiem ir Disciplinārlietu komiteja, Ētikas komiteja, Spēlētāju statusa un pāreju komiteja, Apelāciju komiteja, kā arī Pārvaldības un atbilstības nodaļa.

Saskaņā ar LFF statūtiem visus ar vēlēšanu kandidātu atbilstību dalībai vēlēšanās saistītos jautājumus izskata šim mērķim izveidotā neatkarīgā institūcija – LFF Vēlēšanu komiteja. Tikai pēc tās izvērtējuma un lēmumu pieņemšanas LFF ir tiesīga oficiāli izziņot kandidātus uz kādu no amatiem.

Attiecībā uz LFF prezidenta, viceprezidentu (2 vakances) un valdes locekļu (6 vakances) pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu LFF skaidro, ka pēdējais termiņš dokumentu iesniegšanai klātienē, elektroniski vai ar pasta zīmogu ir 25. marts. LFF Vēlēšanu komiteja pēc visu pieteikumu saņemšanas, ieskaitot iespējamo laika nobīdi saistībā ar pasta sūtījumiem, turpmāk individuālā un neatkarīgā kārtā komunicēs ar kandidātiem par viņu pieteikumu saturu, dodot laiku līdz 1. aprīlim trūkumu novēršanai, ja tādi tiks konstatēti. Pēc tam nedēļas laikā Vēlēšanu komiteja izskatīs kandidātu pieteikumus, oficiālo vēlēšanu dalībnieku sarakstu apstiprinot 9. aprīlī. Tas līdz ar to uzskatāms par datumu, kurā LFF kā organizācija, ievērojot statūtu prasības, ir tiesīga oficiāli apstiprināt attiecīgos kandidātus kā vēlēšanu dalībniekus.

CITI LFF VALDES IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

LFF valde esošajā valstiskajā situācijā diskutēja par iespējamajām federācijas papildus darbībām pašmāju klubu atbalstīšanā. LFF sadarbībā ar sporta nozari uzraugošajām un valsts instancēm turpina apzināt esošās situācijas potenciālo ietekmi uz klubu un organizāciju ilgtermiņa darbību, kā arī jau tagad iespēju robežās paātrina klubu atbalsta programmu finansējuma izmaksas grafiku.

Iepazīstoties ar LFF administrācijas sagatavoto vīziju un izvērtējumu, kā organizēt caurspīdīgu un plānveidīgu dažādu futbola sabiedrības grupu atbalstīšanu, LFF valde lēma virzīt procesu par LFF nodibinājuma "Latvijas futbola attīstības fonds" izveidi. Šāda fonda izveidošana un attiecīga sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana ļautu izstrādāt mehānismu pārlūkojamai atbalsta sistēmai, piemēram, futbola veterāniem, kuriem LFF paredz noteiktas stipendijas un veselības apdrošināšanu. Fonda līdzekļus kā mērķdotācijas nodrošinātu un piesaistītu LFF, tam izstrādājot īpašu sistēmu, paredzot vairākus finansējuma avotus. Starp tiem paredzēts iekļaut arī daļu no Latvijas nacionālās izlases spēļu biļešu pārdošanas ieņēmumiem.

Tāpat otrdien LFF valde saskaņā ar statūtiem virza apstiprināšanai kongresā iepriekš atjaunoto LFF Klubu licencēšanas komisijas sastāvu (M. Daģis, L. Pramneka, A. Kalacs, P. Skorinko), kā arī jaunizveidotās LFF Klubu licencēšanas apelāciju komisijas sastāvu (R. Bārbalis, J. Rasnačs, I. Oleinikovs). Jautājums par atjaunoto ar tiesnešu darbību saistīto reglamentu versiju apstiprināšanu atlikts uz vēlāku laiku.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 3. aprīlī.