Rīgas Futbola federācijas (RFF) valde pieņēma lēmumu pārcelt 2020. gada 27. martā plkst. 17:00 OC "Elektrum" konferenču zālē ieplānoto RFF biedru kopsapulci uz 30. aprīli (laiks un vieta nemainās), ar iespēju pārcelt vēl tālāk, ja ārkārtas situācija valstī saglabāsies. Vienīgais kandidāts uz RFF prezidenta amatu uz pieteikumu iesniegšanas noslēguma brīdi ir esošais prezidents Eduards Borisevičs.

Šogad RFF biedru kopsapulcē ir jāievēl prezidents ar viņa komandu - piedāvātajiem valdes locekļiem. Vienīgais kandidāts uz RFF prezidenta amatu Eduards Borisevičs: "Pēdējos gados Latvijas futbolam paradās arvien jauni un jauni pārbaudījumi. Nereāli grūts pārbaudījums ir arī šobrīd. Tas noteikti ļoti pamainīs arī futbolu pasaulē, Latvijā, Rīgā. Šodienas apstākļos - kā nekad - es ticu Latvijas futbola saimes vienotībai, neatlaidībai, ticībai pozitīvajam un kaislībai pret mīļāko spēli jeb vienā vārdā – Latvijas futbola mīlestībai. Mēs kopā uzvarēsim šo grūto "spēli"!

Divus gadus manā vadībā darbojas RFF, bet trīs gadus darbojas RFF stratēģijas plāns, šajā laikā kļūstot par RFF vektoru. Daudz ir izdevies realizēt šajā laikā, daudz kas vēl realizējams, un es esmu gatavs to paveikt arī šajos ļoti grūtajos laikos, cerot uz Latvijas futbola saimes atbalstu un iesaisti."

Uz RFF kongresu tiek aicināti 39 RFF biedri (pārreģistrēti uz 1. februāri bērnu un jaunatnes klubi un pieaugušo/amatieru klubi), kā arī citi Rīgas futbola organizāciju pārstāvji viesu statusā. RFF biedru pilnvaroto personu un viesu reģistrācija biedru kopsapulcei 30. aprīlī plānota no plkst. 16:30.

RFF biedru kopsapulces darba kārtībā tiks izskatīti sekojošie pamata jautājumi:

 • - apstiprinājums, ka biedru kopsapulce ir sasaukta un tās sastāvs izveidots saskaņā ar RFF statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un biedru kopsapulces sākums;
 • - protokolētāja apstiprināšana;
 • - balsu skaitītāju iecelšana;
 • - darba kartības un reglamenta apstiprināšana;
 • 1) ziņojums par prezidenta un valdes darbu, atskats uz biedrības paveikto pēdējā gadā (pēdējos divos gados) - prezidents Eduards Borisevičs;
 • 2) revīzijas komisijas ziņojums – revīzijas komisijas priekšsēdētāja Maiga Dalbiņa;
 • - 2019. gada pārskata apstiprināšana;
 • 3) biedru ierosināto jautājumu izskatīšana un debates;
 • 4) RFF prezidenta un valdes vēlēšanas: kandidātu īsa uzstāšanās ar savu vīziju tuvākajiem diviem gadiem, biedru jautājumi un balsošana;
 • - revīzijas komisijas ievēlēšana;
 • 5) par LFF kongresu š.g. 24. aprīlī un LFF prezidenta vēlēšanām;
 • - biedru kopsapulces slēgšana.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Futbola federācija