Latvijas Futbola federācija (LFF) piektdien nosūtījusi saviem biedriem jaunākās valsts noteiktās rekomendācijas par Covid-19 ierobežošanai veicamajiem preventīvajiem pasākumiem. Sekojot norādījumiem, LFF aktīvi turpina visus darbus attālinātā režīmā.

Valsts noteikto rekomendāciju sarakstā ir iekļauti arī ierobežojumi, kas attiecināmi uz treniņiem klubos, kas nav iestādes vai neīsteno izglītības programmas. Tie ietverti zem 4.4.apakšpunkta par izglītības procesu ārpus izglītības iestādēm:

  • 4.4 pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes formā īstenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
  • 4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties;
  • Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sakarā ar stingrākām izmaiņām valsts noteiktajās rekomendācijās Covid-19 ierobežošanai, mainās arī LFF darbības organizācija. Lūdzam visu dokumentāciju iesniegt elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu) vai sūtot pa pastu dokumentu oriģinālus. LFF birojs klātienē apmeklētājus šobrīd neuzņem.

Lai gan attālināti, LFF aktīvi turpina visus darbus, tāpēc lūdzam komunicēt elektroniski uz info@lff.lv, steidzamos gadījumos zvanīt uz +371 67292988 vai sazināties ar LFF speciālistiem personīgi.