2020. gada 27. martā plkst. 17:00 OC "Elektrum" konferenču zālē, 4.stāvā, Grostonas ielā 6b, notiks Rīgas Futbola federācijas (RFF) biedru kopsapulce. Šogad tajā tiks ievelēts prezidents un jauna valde.

Uz RFF kongresu tiek aicināti 39 RFF biedri (pārreģistrēti uz 1. februāri bērnu un jaunatnes klubi un pieaugušo/amatieru klubi), kā arī citi Rīgas futbola organizāciju pārstāvji viesu statusā. RFF biedru pilnvaroto personu un viesu reģistrācija biedru kopsapulcei 27. martā plānota no plkst. 16:30.

RFF biedru kopsapulces darba kārtībā tiks izskatīti sekojošie pamata jautājumi:

 • - apstiprinājums, ka biedru kopsapulce ir sasaukta un tās sastāvs izveidots saskaņā ar RFF statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un biedru kopsapulces sākums;
 • - protokolētāja apstiprināšana;
 • - balsu skaitītāju iecelšana;
 • - darba kartības un reglamenta apstiprināšana;
 • 1) ziņojums par prezidenta un valdes darbu, atskats uz biedrības paveikto pēdējā gadā (pēdējos divos gados) - prezidents Eduards Borisevičs;
 • 2) revīzijas komisijas ziņojums – revīzijas komisijas priekšsēdētāja Maiga Dalbiņa;
 • - 2019. gada pārskata apstiprināšana;
 • 3) biedru ierosināto jautājumu izskatīšana un debates*;
 • 4) RFF prezidenta un valdes vēlēšanas: kandidātu īsa uzstāšanās ar savu vīziju tuvākajiem diviem gadiem, biedru jautājumi un balsošana;
 • - revīzijas komisijas ievēlēšana;
 • 5) par LFF kongresu š.g. 24. aprīlī un LFF prezidenta vēlēšanām;
 • - biedru kopsapulces slēgšana.

* Priekšlikumi par darba kārtības maiņu vai papildinājumu ar kādu ļoti svarīgu jautājumu, vai arī pieteikšanās par uzstāšanos saistībā ar kādu ļoti svarīgu jautājumu ir jāiesniedz RFF izpilddirektoram Ādolfam Supem līdz šī gada 20. martam plkst.12:00 Grostonas ielā 6b, 310. kabinetā vai arī elektroniski rff@inbox.lv.

RFF prezidenta amata kandidātiem jāatbilst sekojošajiem kritērijiem*:

 • 1) kandidātu izvirza ne mazāk kā pieci RFF biedri (ir jābūt rekomendācijas vēstulēm);
 • 2) darba pieredze vadošā amatā;
 • 3) kandidāta cieša saikne ar Rīgas futbolu;
 • 4) augstākā izglītība un valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • 5) kopā ar pieteikumu (motivācijas vēstuli) jāiesniedz prezidenta amata kandidāta Rīgas futbola attīstības programma par nākamajiem diviem gadiem un valdes locekļu saraksts.

* Minētie dokumenti jāiesniedz RFF izpilddirektoram Ādolfam Supem līdz šī gada 20. martam plkst. 12:00 Grostonas ielā 6b, 310. kabinetā vai arī elektroniski rff@inbox.lv.

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Futbola federācija