Latvijas Futbola federācijas (LFF) kārtējā valdes sēde notiks 2. martā plkst. 11:00 LFF telpās.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • "Ghetto Football" prezentācija;
  • LFF Komercdepartamenta prezentācija un starptautisko pasākumu biļešu nolikuma apstiprināšana;
  • Informācija par LFF kongresa norisi un LFF juridisko institūciju locekļiem;
  • LFF starpnieku darbības noteikumu apstiprināšana;
  • FK "Jūrnieks" iesniegums;
  • Dažādi.