Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks 3. februārī plkst. 11:00 LFF telpās.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. LFF 2020. gada budžeta 2. versijas izskatīšana;
2. Sacensību reglamenti (2. līga, 3. līga, Disciplinārais reglaments);
3. Dažādi:
- Biedru uzņemšanas komisijas sastāva apstiprināšana (E. Pukinsks, A. Gaidels, A. Saļņikovs, M. Ozols);
- I. Kazāka iesniegums;
- Infrastruktūras jautājumi pēc 28. janvāra komitejas sēdes;
- Citi jautājumi;
4. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.