Kārtējā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēde notiks pirmdien, 20. janvārī, plkst. 10:00 LFF telpās.

Darba kārtība papildināta 20. janvārī pēc LFF valdes lēmuma.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • LFF 2020. gada budžeta 1. versijas apstiprināšana;

  • Nacionālās izlases galvenā trenera jautājums;

  • Ziņojums par LFF Apelāciju komisijas darbu 2019. gadā;

  • Diskusija par LFF komitejām, infrastruktūras komitejas sastāva apstiprināšana;

  • Klubu licencēšanas komisijas apstiprināšana;

  • Jaunatnes akreditācijas nolikums;

  • Dažādi.