2020.gada 8.janvārī
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2020/01

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Pavlovskis, V. Barkovs, J. Liepiņš.
Komisijas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. Par LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas (SSPK) lēmuma neizpildi no FK Jelgava puses

LFF DK, ņemot vērā to, ka no FK Jelgava puses nav izpildīts 2019. gada 16. oktobra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmums, vienbalsīgi nolemj:
- Brīdināt FK Jelgava par iepriekšminētā lēmuma neizpildi un piemērot 70 EUR naudas sodu. Noteikt jaunu termiņu iepriekšminētā lēmuma izpildei – š.g. 13. janvāris (D.R. pielikuma p.6.2.11, D.R. p. 1.6 a) un b)).

2. Par FC RAITA 2019. gada 7. novembra iesniegumu par diskvalifikācijas atcelšanu

LFF DK, iepazīstoties ar iepriekšminēto FC RAITA iesniegumu, ar kuru FC RAITA lūdz atcelt ar 2017. gada 14. jūlija LFF DK lēmumu piemēroto diskvalifikāciju no visām LFF organizētajām sacensībām, kā arī, iepazīstoties ar š. g. 2. janvāra LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas atzinumu, vienbalsīgi nolemj:
- Samazināt FC RAITA piemērotās diskvalifikācijas apjomu, atceļot diskvalifikācijas piemērojamību bērnu, jauniešu un telpu futbola sacensībām, taču saglabājot diskvalifikāciju no Latvijas 2. un 3. līgas sacensībām.