2019.gada 16.decembrī
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2019/43

Piedalās:
Komisijas locekļi: J. Pavlovskis, V. Barkovs, J. Liepiņš.
Komisijas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. Par LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas (SSPK) lēmuma neizpildi no FS Metta puses

LFF DK, ņemot vērā to, ka no FS Metta puses joprojām nav izpildīts š.g. 18. februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmums, nolemj:
- piemērot FS Metta aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus līdz š. g. 18. februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildei (D.R. p.1.6. f)). Aizliegums darbojas līdz maksājuma dokumentu iesniegšanai LFF, kas apliecina minētā SSPK lēmuma izpildi.