Latvijas Futbola federācijas (LFF) kolektīvs izsaka līdzjūtību Vidzemes Futbola centra vadītājam Andim Rozītim, māti mūžībā pavadot.

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.