Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde pirmdien, 9. decembrī, kārtējā sēdē uzklausīja pašlaik aktuālās federācijas ikdienas darba prioritātes, gatavojoties 12. decembrī paredzētajam LFF ārkārtas kongresam, kurā paredzēts biedru balsojums par LFF jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanu.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks iepazīstināja valdi ar informāciju no nesenās tikšanās ar Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) vadības pārstāvjiem. Tajās vestas sarunas par jaunajiem LFF statūtiem un atsevišķiem to punktiem, par kuriem pēc starptautisko partneru rekomendāciju uzklausīšanas un vairāku diskusiju organizēšanas ar LFF biedriem vietēji novērota vislielākā viedokļu dažādība. No LFF starptautiskajiem partneriem pašlaik tiek gaidīta informācija par atsevišķu statūtu punktu precizējumiem.

Valde lēma balsojumam ārkārtas kongresā virzīt iepriekš LFF biedriem izsūtīto statūtu projektu, kas paredz divus iespējamus atsevišķu statūtu punktu formulējumus, lai kongresā biedri varētu paust savu viedokli par lielākās diskusijas izraisošajiem statūtu punktiem un vienoties par vairākuma atbalstu kādam no formulējumiem.

Kā ziņots, 12. decembrī LFF ārkārtas kongresā paredzētais balsojums par jauno federācijas statūtu apstiprināšanu ir būtisks atskaites punkts LFF starptautisko attiecību produktivitātes veicināšanā un nākamā gada budžeta plānošanā, jo uz jauno statūtu pamata LFF vadība varēs virzīties tālāk ar starptautiskā finansējuma piesaisti un projektu aizstāvēšanu. Nākamā gada LFF budžets, kā ziņots, plānots ar samazinājumu. Tā sadaļu apspriešana attiecīgajās LFF komitejās paredzēta janvāra sākumā.

Tikmēr LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs prezentēja LFF valdei Latvijas nacionālo izlašu attīstības koncepciju, atgādinot, ka pēdējo divu gadu garumā Latvijas jaunatnes izlašu ikdienas darbā tiek izmantoti LFF izveidotās izlašu spēļu stratēģijas principi. Valdei tika prezentēti dati par kopējām Latvijas izlašu attīstības tendencēm un sasniegtajiem rezultātiem pēdējo gadu šķērsgriezumā, kuri cita starpā iezīmē pakāpenisku Latvijas jaunatnes izlašu sasniegumu augšupeju. Tikmēr Latvijas nacionālās izlases kontekstā, vērtējot spēlētāju datus, tiek izcelta ļoti retā Latvijas futbolistu pārstāvniecība Eiropas vadošo līgu klubos, kas iezīmē pašreizējo vietējo spēlētāju starptautisko konkurētspēju. Uz tā pamata Latvijas izlašu attīstības koncepcija paredz koncentrēt darba akcentus ap spēlētāju individuālās sagatavošanas principiem un izlases organizatorisko uzbūvi.

Valde padziļināti iepazinās ar Latvijas izlašu treniņprocesa un spēļu principiem, taktisko uzstādījumu pamatnostādnēm un spēlētāju profiliem, kas kā informācijas komplekss ikdienas darba organizēšanai un attīstībai ir pieejams gan visiem izlašu treneriem, gan Latvijas jaunatnes akadēmiju speciālistiem. LFF valde konceptuāli atbalstīja Latvijas nacionālo izlašu attīstības koncepciju.

Tāpat pirmdien LFF valde uzklausīja LFF Disciplinārlietu komisijas (DK) priekšsēdētāju Jāni Pavlovski, kuram tika lūgts prezentēt DK lēmumu pieņemšanas kārtību. LFF valde tika iepazīstināta ar DK ikdienas darbu, kur lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz LFF disciplinārajā reglamentā un tā pielikumā atrunātajiem noteikumiem. Valdes locekļi diskutēja gan par vairākiem šogad pieņemtajiem DK lēmumiem, gan par kopējiem sodu piemērošanas pamatprincipiem, apspriežot arī pašreizējo reglamentu atbilstību līdzšinējai praksei un sacensību sistēmai. LFF valde aicina nākamajā valdes sēdē līdzīgi iepazīties arī ar LFF Apelāciju komisijas (AK) darbu.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 20.janvārī. Nākamās sezonas LFF organizēto sacensību reglamentus nolemts līdz tam apstiprināt elektroniski.