Tā kā esošie Latvijas Futbola federācijas (LFF) statūti neatbilst biedrību un nodibinājumu likumam, tiem ir nepieciešamas izmaiņas un precizējumi. Darbs pie jauno statūtu izstrādes turpinās. Iepazīstinām LFF biedrus un futbola sabiedrību ar līdz šim paveikto jauno statūtu izstrādē un tuvākajiem plāniem.

Jauno LFF statūtu projektā aktīvi līdzdarbojas internacionālo futbola federāciju pārstāvji, daloties ar savu starptautiskā mēroga pieredzi. Statūtu izstrādes darba grupā piedalījās Edgars Pukinsks, Kaspars Gorkšs, Renārs Kurmis, Artūrs Saļņikovs, Andris Treimanis un Matīss Šķiņķis.

Šī gada 24. septembrī FIFA un UEFA nosūtīja LFF starptautisko futbola organizāciju pārskatīto un rediģēto jauno statūtu pēdējo melnrakstu. Savukārt 27. septembrī LFF valdes locekļi saņēma arī uz latviešu valodu pārtulkoto jauno statūtu priekšlikumu. Lai iesaistītu vairāk LFF biedru šajā nozīmīgajā procesā, starptautiskās futbola organizācijas aicina uz tikšanos.

Pirmdien, 7. oktobrī, kārtējā LFF valdes sēdē valdes locekļi kopā ar UEFA un FIFA pārstāvjiem diskutēja par LFF statūtu gala versiju. Savukārt trešdien un ceturtdien, attiecīgi, 9. un 10. oktobrī, FIFA un UEFA pārstāvji tiksies ar LFF biedriem, lai prezentētu pēdējiem jauno LFF statūtu priekšlikumu.

Tiek plānots, ka novembra beigās tiks sasaukts LFF ārkārtas kongress, lai pieņemtu jaunos statūtus. Kad tas tiks izdarīts, ne vēlāk kā līdz janvārim jāizvirza neatkarīgo komiteju locekļu kandidātus, par kuriem biedri varētu balsot LFF ikgadējā kongresā 2020. gada aprīlī.

Jauno statūtu priekšlikuma apspriešana ar biedriem

  • 8.X 13.00 Elektrum OSC 4. stāvā – tikšanās ar Rīgas reģiona biedriem
  • 9.X 11.00 METRO CoWorking, Liepājas iela 8, Kuldīga – tikšanās ar Rietumu reģiona biedriem
  • 10.X 11.00 Madonas Sporta centrs, Gaujas iela 13, Madona – tikšanās ar Austrumu reģiona biedriem