Rīgā, 2019. gada 3.septembrī notika LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas sēde. Komitejas sastāvā ietilpst Oļegs Burovs, Kārlis Boldiševics, Gatis Griezītis, Uģis Bisenieks, Kaspars Gorkšs, Aldis Adamovičs, Guntis Apīnis, Guntars Indriksons. Sēdē pieaicināti bija Mareks Gruškevics, Haralds Gudermanis un Rihards Rusins.

Plānotās sēdes darba kārtībā tika skatīti vairāki jautājumi, kas skar futbola infrastruktūras attīstību Rīgā un reģionos.

Darba kārtība

1.

Informācija par 2019.gada budžeta izpildi

2.

Daugavas stadiona tehnisko darbu virzība

3. 

Daugavas stadiona jumta un laukuma renovācijas finansējums

4.

Informācija par valsts finansējumu futbola infrastruktūras attīstībai

5.

Futbola infrastruktūras atbalsta programmas iesniegumu apkopojums

6.

Informācija par Futbola infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas sastāvu un tās apstiprināšana

7.

Citi

Sēdes laikā komiteja pieņēma šādus lēmumus:

  • Sagatavot LFF valdei priekšlikumu aizstāt budžetā apstiprināto Rīgas 75. vsk. projektu ar Rīgas 86. vsk. stadiona sintētiskā seguma izbūvi;

  • Uz nākamo komitejas sēdi uzdot H. Gudermanim sagatavot prezentāciju par stadionu datu bāzi un iespējamo laukuma kopēju semināra organizēšanas izdevumu novirzīšanu uz stadionu datu bāzes izstrādes projekta realizāciju 2020. gada budžeta ietvaros;

  • Atbalstīt Daugavas stadiona projekta virzību UEFA prasību izpildei, tai skaitā jumta izbūvi, kam finansējumu rast no 2019. gada infrastruktūras budžeta atlikuma un 2020. gada budžeta finansējuma;

  • Sagatavot Saeimas Sporta apakškomisijai priekšlikumu par Daugavas stadiona skrejceļa un futbola laukuma rekonstrukcijas finansējuma modeli, kā arī prezentēt investīciju līgumu ar Daugavas stadionu nākamajā komitejas sēdē;

  • Atbalstīt Futbola infrastruktūras atbalsta programmas vērtēšanas komisijas sastāvā izvirzītos komitejas locekļus U. Bisenieku un G. Indriksonu;

Ar pilnu sēdes protokolu iespējams iepazīties šeit.