Latvijas futbola federācijas (LFF) izsludinātajā klubu futbola infrastruktūras attīstības programmā, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu klubu infrastruktūras uzlabošanai, saņemti 18 pieteikumi par 23 projektiem, kuru kopējā summu ir 3,2 miljoni eiro, informē LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

“Futbola infrastruktūra ir mūsu rūpju bērns. Latvijā kājbumbu spēlē teju simt tūkstoši cilvēku, sporta veida popularitāte pieaug, tādēļ ir jānodrošina kvalitatīvu futbola laukumu pieejamība. Tai pat laikā federācijai līdz šim nav veicies ar lielo infrastruktūras projektu attīstību, par ko atbildību neviens tā arī nav uzņēmies. Mans mērķis bija mainīt šo situāciju, tādēļ ierosināju infrastruktūras attīstības programmu pavērst klubu virzienā, jo klubiem sava infrastruktūra nozīmē ieguldījumu izaugsmē un attīstībā,” uzsver Gorkšs.

Otrdien notikušajā sēdē Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas locekļi izteica gandarījumu par aktivitāti, īpaši uzteicot reģionu iesaistīšanos. Pieteikumi saņemti no dažādām Latvijas pusēm, tostarp no Smiltenes, Ilūkstes, Balviem, Rojas, Baldones, Daugavpils, Talsiem, Grobiņas, Saldus, arī Jelgavas un Rīgas. Turpmākā mēneša laikā komiteja vērtēs iesniegto pieteikumu atbilstību programmas reglamentam, tad komiteja projektus apstiprinās un virzīs tālāk līdzfinansējuma piešķiršanai LFF valdē.

No šobrīd iesniegtajiem 23 projektiem astoņi pieteikumi 76,4 tūkstošu eiro apmērā iesniegti atbalstam līdz 10 000 eiro, 11 pieteikumi 1,19 miljonu eiro apmērā - atbalstam līdz 250 000 eiro un četri pieteikumi 1,95 miljonu eiro apmērā atbalstam līdz 500 000 eiro.

“Klubu infrastruktūras attīstības programma ir apstiprināta diviem gadiem. Šajā reizē nevarēsim piešķirt finansējumu visiem, jo ir jārēķinās ar federācijas budžeta iespējām. Taču šis ir būtisks solis, jo klubi ir ieinteresēti savas infrastruktūras attīstībā, proti, paši šos laukumus lietos, tādēļ ir sagaidāms, ka piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti krietni efektīvāk un saimnieciskāk,” atzīst LFF prezidents.