Pirmdien Latvijas Futbola federācijas (LFF) mācību un treniņu centrā Staicele notika LFF valdes kārtējā sēde. Oficiālais valdes sēdes protokols tiks publicēts tuvākajā laikā, bet šobrīd var iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem.

Valdes sēdes darba kārtības pirmajā jautājumā tika spriests par SIA LFF MTC Staicele aktuālajiem jautājumiem un turpmāko bāzes attīstību. Ar iepriekšējo un esošo situāciju valdes locekļus iepazīstināja MTC Staicele valdes loceklis Jānis Čaplinskis, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, iepriekšējais MTC Staicele valdes loceklis Vladimirs Žuks, MTC Staicele izpilddirektors Jānis Bakmanis, kā arī LFF administrācijas speciālists Mareks Gruškevics. Šis valdes jautājums bija atklāts, un tā izskatīšanā un apspriešanā klausītāju statusā tika aicināti arī žurnālisti.

Atklātā sēdē valdei iepazīstoties ar MTC Staicele pašreizējo stāvokli un uzklausot visu uzaicināto viesu skaidrojumus, komentārus un viedokļus, tika nolemts:

  • Uzdot J. Čaplinskim līdz 01.11.19 izstrādāt MTC Staicele bāzes attīstības plānu 2020. gadam;
  • Uzdot J. Čaplinskim organizēt zemes gabalu uzmērīšanu, novērtēšanu, īpašumtiesību reģistrēšanu;
  • Veikt reālo zemes sadali atbilstoši faktiskajam lietojumam.

Visi pārējie LFF valdes sēdes dienas kārtībā bijušie jautājumi pēc A. Gaidela ierosinājuma tika skatīti aiz slēgtām durvīm, klāt esot tikai LFF valdes locekļiem un sēdes protokolētājai A. Neilandei.

Bijušais LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks ziņoja par revidenta atzinuma iegūšanas statusu par LFF 2018. gada pārskatu, kas, atbilstoši LFF statūtu 42. panta punktam 3e, ir ģenerālsekretāra atbildība. Valde pieņēma zināšanai esošo situāciju.

Jautājumā par LFF jauno statūtu projekta virzību valde uzdeva darba grupai izstrādāt nepieciešamos labojumus līdz 20. septembrim. Tāpat valde tika aicināta balsot par M. Gruškevica apstiprināšanu LFF ģenerālsekretāra amatā. Diviem biedriem atturoties, trim balsojot par un četriem - pret, ierosinājums neguva vairākuma atbalstu. Viens no valdes locekļiem, G. Blumbergs, pirmdien neieradās uz LFF valdes sēdi, bet publiski medijiem atklāja, ka balsotu "par" M. Gruškevica apstiprināšanu ģenerālsekretāra amatā. Tādā gadījumā balsojumā būtu līdzsvars. LFF statūtu 34. panta 2. punkts paredz, ka tādos gadījumos izšķirošā balss ir prezidentam.

Ņemot vērā atsevišķu LFF valdes locekļu publiski pausto neapmierinātību ar ģenerālsekretāra neesamību, kā arī valdes noraidītās alternatīvas problēmas risināšanai, K. Gorkšs iecēla M. Gruškevicu par ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju, apņemoties turpināt meklēt pastāvīgu ģenerālsekretāru.

LFF prezidenta K. Gorkša komentārs: "Virzīju kandidātu ar administratīvo pieredzi, ko vajadzētu izmantot futbola attīstībai un iekšējo procesu sakārtošanai. Paldies viceprezidentiem par atbalstu, bet valde manu priekšlikumu neapstiprināja. Kā prezidents apstiprināju par pienākumu izpildītāju M. Gruškevicu, lai ikdienas procesi federācijā noritētu bez aizķeršanās iespējām. Uzskatu, ka nav jābaidās no kandidāta, kurš nenāk no futbola vides. Tieši otrādi - ir jāveicina jaunu, kompetentu un pieredzējušu cilvēku iesaistīšanās futbola procesos. Tam ir jābūt svarīgākam faktoram nekā tam, kur kāds iepriekš ir spēlējis futbolu. Aicinu valdi ar atbildību izturēties pret pienākumiem un apzināties, ka valdes pieņemtie lēmumi tieši ietekmē šī brīža situāciju. Tādi ierosinājumi kā atjaunot J. Mežecki ģenerālsekretāra amatā neliecina par gatavību pārmaiņām, par kurām biedri nobalsoja iepriekšējās prezidenta vēlēšanās."

Tāpat LFF valdes sēdes dienas kārtībā bija dažādi citi jautājumi. A. Isakovs, kurš LFF valdē pārstāv klubu attīstības bloku, aktualizēja jautājumu, kāpēc UEFA solidaritātes maksājumi paredzēti tieši futbola akadēmiju vajadzībām un kāpēc to nevar novirzīt, piemēram, virslīgas klubu pamatkomandu vajadzībām. Balsojumā septiņi valdes locekļi nobalsoja par esošās sistēmas saglabāšanu, bet divi - A. Isakovs, kā arī Elites futbola attīstības segmenta pārstāvis LFF valdē A. Gaidels, balsojumā atturējās.

Jautājumā par biedrības Latvijas Futbola virslīga iesniegumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar LFF, kā arī diskusijā par LFF sacensību sistēmas modeli nolemts turpināt strādāt pie iespēju apzināšanās un Latvijas futbola attīstības interešu aizstāvēšanas.