Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) noslēgusi līgumu ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) par sporta metodiskās grāmatas izdošanu.

Noslēdzies LSFP projektu konkurss Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana. Konkursa laikā LSFP saņēma četrus pretendentu pieteikumus, kas atbilda konkursa nolikumam.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja ekspertu komisija, ko saskaņā ar nolikumu veidoja pārstāvji no LSFP, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas. Augstāko novērtējumu saņēma konkursa pieteikums Latvijas Futbola federācijas spēlētāju sagatavošanas programma.

LFF uzsver, ka vienīgais veids, kā Latvijas futbols izlašu līmenī var kļūt konkurētspējīgs ar citām Eiropas valstīm, ir padarīt jauno spēlētāju sagatavošanas procesu maksimāli kvalitatīvu un efektīvu. Galvenie priekšnoteikumi kvalitatīvam jauno spēlētāju sagatavošanas procesam ir mācību treniņu procesa metodiskā un organizatoriskā atbilstība, kas apvienota ar visaugstākās kvalitātes trenera darbu un viņa personības atbilstību attiecīgajam vecuma posmam. Tieši mācību treniņa procesa kvalitāšu uzlabošana un treneru izglītošana ir galvenie mērķi, kāpēc ir radīta LFF spēlētāju sagatavošanas ilgtermiņa programma, ko nepieciešams izdot grāmatas formātā.

Grāmatas saturu vairāku gadu garumā izstrādājis autoru kolektīvs, ko veido pieredzējuši futbola speciālisti.

LSFP sākusi darbu pie grāmatas izdošanas, un to paredzēts laist klajā 2020. gadā. Latvijas Futbola federācijas spēlētāju sagatavošanas programma būs ceturtā grāmata LSFP sporta metodisko grāmatu sērijā. Iepriekš LSFP sporta metodiskajā sērijā izdotas grāmatas Vieglatlētka (autore - I. Avotiņa), Peldēšana (autore - J. Solovjova) un Māksla uzvarēt (autore - Z. Lanka). Grāmatas izdošana tiek līdzfinansēta no Valsts budžeta līdzekļiem.

---

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Sporta federāciju padome