Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde tās jaunajā sastāvā uz pirmo sēdi pulcēsies 19. jūnijā plkst. 12:00 LFF telpās.

LFF VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  • Valdes locekļu uzrunas;
  • LFF komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku iecelšana;
  • LFF komiteju locekļu iecelšana vakantajos komiteju locekļu amatos;
  • LFF valdes reglamenta apstiprināšana;
  • Dažādi.