Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde ceturtdien, 9. maijā, balsoja par LFF Infrastruktūras atbalsta programmas nolikuma apstiprināšanu, lemjot, ka nolikums kopā ar iesaistīto pušu līguma projektu savu darbību uzsāks šīgada 24. maijā.

Programma paredz veidot stratēģisku sadarbību ar pašvaldībām futbola infrastruktūras uzlabošanā. Tā apraksta veidus, kā LFF biedri un pašvaldības var saņemt LFF atbalstu un sadarboties esošās futbola infrastruktūras attīstīšanā, kā arī ietver LFF atbalsta iespējas klubu bāžu un treniņu centru būvniecībai kontekstā ar LFF valdes apstiprinātajiem prioritārajiem infrastruktūras projektiem divu gadu termiņam un LFF finansiālajām iespējām. Nolikums vairākkārt ticis skatīts LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā.

"Kvalitatīva un sakārtota futbola infrastruktūra ir viens no galvenajiem nosacījumiem ne tikai rezultātu sasniegšanā, bet primāri, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus futbolā iesaistītajiem un jaunu futbolistu piesaistei. Tā ir tieši saistīta ar sportistu sagatavošanas procesu, kuram ir jābūt nepārtrauktam un orientētam uz rezultātu. Attiecīgi arī darba un finanšu līdzekļu ieguldījumam ir jābūt nepārtrauktam un pārdomātam. Šī programma sasaucas ar LFF stratēģiskajiem mērķiem nacionālās izlases, spēlētāju, futbola klubu, nacionālo sacensību un organizācijas attīstībā, kā arī turpina LFF un tās sadarbības partneru iepriekšējos gados sniegtā finansējuma ilgtspēju. Tās uzdevums ir noteikt un skaidri definēt atbalstāmos projektus, iedalot tos trīs līmeņos un paredzot diferencētu līdzfinansējuma apjomu," skaidro LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Tāpat LFF valde izskatīja jautājumu par LFF veikto finanšu ieguldījumu Daugavas stadiona Rīgā infrastruktūras attīstībā un pielāgošanā. Līdz šim LFF ar mērķi veicināt stadiona piemērotību Latvijas nacionālās izlases spēļu vajadzībām un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) prasībām tā infrastruktūrā ieguldījusi ap 350 000 eiro. Nākamajās stadiona infrastruktūras attīstības kārtās nepieciešama gan futbola laukuma zāliena maiņa, gan jumta izbūve virs pirmā līmeņa tribīnēm. Šo projektu realizēšanas iespēju labā LFF proaktīvi veic pārrunas ar Daugavas stadiona vadību, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī citām sporta organizācijām ar nolūku veicināt to izpratni par infrastruktūras attīstības atbildības jomām, prioritārajām darbībām un stadiona svarīgo lomu Latvijas sportā.

Diskutējot par Latvijas sieviešu futbola attīstības stratēģijas ieviešanu, kas tiek izstrādāta sadarbībā ar Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA), LFF valde iepazinās ar stratēģijas izstrādes līdzšinējo gaitu. Tās izveidē iesaistīti arī pašmāju vadošie sieviešu futbola klubi. Stratēģija paredz rīcības plānus visos ar sieviešu futbola attīstību saistītajos futbola segmentos, lai uzturētu izaugsmi sieviešu un meiteņu futbolā iesaistīto skaitā, treneru un tiesnešu attīstībā, klubu ilgtspējīgā izaugsmē un sieviešu futbola pārvaldībā.

Līdztekus tam 9. maijā LFF valde uzklausīja informāciju par zvērināta revidenta I. Latimiras auditorkompānijas SIA Latimira un partneri atzinumu par LFF 2018. gada finanšu pārskatu. Pēc auditorkompānijas pieprasītās informācijas sniegšanas LFF gaida atzinuma saņemšanu.